Haber
Giriş Tarihi : 18-11-2020 08:36   Güncelleme : 18-11-2020 08:36

Fırat Üniversitesi İŞKUR üzerinden 3 güvenlik görevlisi alacak!

İŞKUR Fırat Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden online şekilde yapılacak Fırat Üniversitesi personel alımı başvuruları 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Fırat Üniversitesi temizlik personeli alımı ve güvenlik görevlisi alımı için detaylar da paylaşıldı.

Fırat Üniversitesi İŞKUR üzerinden 3 güvenlik görevlisi alacak!

İŞKUR Fırat Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden online şekilde yapılacak Fırat Üniversitesi personel alımı başvuruları 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Fırat Üniversitesi temizlik personeli alımı ve güvenlik görevlisi alımı için detaylar da paylaşıldı.

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

En az Ortaöğretim (lise ve dengi okul) en çok Lisans mezunu olmak.

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak.

Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan tarihinden itibaren en az 4 ay süre ile geçerli olması.

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi okul) muzunu olmak

18-35 yaş sınırında olmak

BELGELER ŞAHSEN TESLİM EDİLECEK

Çekilen kura sonucunda sürekli işçi olarak görev başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (www.firat.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Doğum, hastalık,  vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KURA TARİHİ VE YERİ

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi mevzuata uygun olarak; noter huzurunda 03.12.2020 perşembe günü saat 10:00’da Fırat Üniversitesi Prof. Dr.  Konferans Salonunda yapılacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin web sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi alınmasında uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmenliğe eklenen geçici madde 6'ya göre 'Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleşecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasından yapacağı kura çekimi ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması gerekmektedir. Başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Kura sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine kura sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

Yapılan kura sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.