Haber
Giriş Tarihi : 14-08-2020 08:16   Güncelleme : 14-08-2020 08:23

Ege Üniversitesinde Çalışan Özel Güvenlik İşçilerinin Açmış Olduğu Asgari Ücret Fark Davası Kazanıldı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünde çalışmakta olan 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişleri yapılan özel güvenlik işçilerinin ödenmeyen asgari ücret farkları için açılan seri davalar  lehlerine sonuçlandı.

Ege Üniversitesinde Çalışan Özel Güvenlik İşçilerinin Açmış Olduğu Asgari Ücret Fark Davası Kazanıldı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünde çalışmakta olan 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişleri yapılan özel güvenlik işçilerinin ödenmeyen asgari ücret farkları için açılan seri davalar  lehlerine sonuçlandı.

Özel güvenlik İşçiler ücret farkı degil bunun yanı sıra, eksik ödenen ilave tediye, ikramiye, fazla çalışma ve UBGT ücreti alacaklarına da mahkemece hükmedildi.

 

 

Asgari Ücret Farkı Davası Nasıl Açılır?

yılı asgari ücret farkları ile ilgili yapmış olduğumuz haber içerisinde yer alan hukuki temel bilgileri tüm okuyucularımıza aktaran iş hukuku ile sendikal hukuk alanında uzman seviyede olan ve bir çok alanda davalara imza atan Av.Levent Atabay' ın açmış olduğu Asgari ücret farkları ile ilgili pilot dava mahkemenin kesin karar vermesiyle sonuca varmıştır. Buna göre işçiler 696 KHK öncesi almış oldukları ihale şartnamesinde yer alan yüzdelik dilimlerdeki farkları ayrıca toplu alabilecek.

 Asgari Ücret Farkı Davası Nasıl Açılır?

Kazanılan davalar ile ilgili kurumlar dava açan ve kazanan işçilerin ücretlerini sadece ödeyeceğini açıkladı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında taşeron nezdinde çalışmakta olan işçiler; 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilirken, taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin oransal fazlası ücretler üzerinden çalıştıkları idarelere geçişleri sağlanmış ve sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra 2018 yılı boyunca taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin yüzde farkları üzerinden ücretlerini almışlardır.

ve kuruluşunda sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce işçilerin ücretleri ihale şartnameleri ile asgari ücretin oransal fazlası olarak belirlendiği, kadroya geçtikten sonra 2018 yılında da  aynı oranda ücretin ödenmeye devam edildiği halde 2019 yılına gelindiğinde Çalışma Genel Müdürlüğünün görüşü sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluşu, Asgari Ücrete Gelen Zam Miktarını işçilere uygulamamış, bünyelerinde çalışmakta olan işçilerden ücretleri asgari ücretin altında kalanlara asgari ücret seviyesine çekip 4 zam, ücretleri asgari ücretin üzerinde olanlara da sadece 4 zam uygulamak suretiyle maaş ödemesi yapmışlardır.

 Asgari Ücret Davasını Kimler Açabilir?

 Asgari Ücret Davasını Kimler Açabilir?

Bu konu çok önceden 25.12.2018 tarihinde Av. Levent ATABAY tarafından gündeme getirilmiş, kamu kurum ve kuruluşları baştan uyarılmış ve asgari ücretin oransal farkı ile çalışan işçilere öncelikle 2019 asgari ücretinin üstüne oransal farkı daha sonrada çerçeve Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı 4 zammın uygulanması gerektiği dile getirilmiştir.

Özel Güvenlik Haber Olarak 25 Aralık 2018 yılında yer alan haberimiz

Önceden Av. Levent ATABAY tarafından bilgilendirilmelerine rağmen eksik ücret ödeyen kurumların başında gelen Sağlık Bakanlığına karşı açılan davada mahkemece işçinin eksik ödenen ücretinin tamamının ödenmesine KESİN olarak karar vermiştir.

Karar ile ilgili tüm detaylı bilgilere üzerinden veya (0312) 466 44 44 telefon numarasından ve Filistin Cad. Beyaz Zambaklar Sokak No : 6/7 (560,34 km) iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.Mahkeme kararı örnek teşkil ettiği için mağduriyet yaşayan tüm işçiler haklardan yararlanabilir.

ASGARİ ÜCRET FARKI DAVALARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan işçiler; 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilirken, taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin %10 fazlası, %20 fazlası, %50 fazlası vb. gibi ücretler üzerinden çalıştıkları idarelerde sürekli işçi kadrolarına geçişleri sağlanmış ve sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra 2018 yılı boyunca taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin oransal farkları üzerinden ücretlerini almışlardır.

Fakat 2019 yılında asgari ücretin günlük 85,28 TL, aylık 2.558,40 TL olarak kararlaştırılması üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin ücretlerinin belirlenmesi bakımından kurumlar arasında uygulama birliğinin yaratılması adına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 01.02.2019 tarihli görüş verilmiş olup; “… toplu iş sözleşmesinin ücret zammı maddesinde 01/01/2019 tarihindeki ücretlerine yüzde dört oranında zam yapılacağı belirtildiğinden, günlük çıplak brüt ücretleri, günlük 85,28 TL’nin altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve bu miktarın üzerine Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde dört oranında zam yapılması …” şeklinde uygulamaya yön verici şekilde icrai nitelikte bir görüş verilmiştir.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce işçilerin ücretleri ihale şartnameleri ile asgari ücretin oransal fazlası olarak belirlendiği, kadroya geçtikten sonra 2018 yılında da aynı oranda ücretin ödenmeye devam edildiği halde 2019 yılına gelindiğinde Çalışma Genel Müdürlüğünün görüşü̈ sebebiyle bütün kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde çalışmakta olan işçilerden ücretleri asgari ücretin oransal fazlası olarak belirlenenlere sadece yüzde 4 zam uygulamak suretiyle maaş ödemesi yapmışlardır. Birçok işçinin sürekli işçi kadrosuna geçerken idare ile imzaladığı sözleşmesi bulunmadığından veya işçilerin imzaladıkları iş sözleşmelerinin ücret kısımlarında herhangi bir rakam yazmayıp bu bölüm işveren olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya boş bırakılmış ya da “asgari ücretin … fazlası” şeklinde yazıldığından söz konusu uygulama açıkça kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Konuyla ilgili olarak tarafımızca ülke genelinde birçok kamu kurum ve kuruluşuna karşı işçilerin ücretlerinin tespiti ve eksik ödenen kısımların ödenmesi için davalar açılmış ve bu davalardan birçoğu işçiler lehine kesin olarak karara bağlanmıştır. İş Mahkemeleri talebimiz doğrultusunda vermiş oldukları kararlarda “İşçinin ücretinin; asgari ücrete endekslenerek asgari ücretin belirli bir yüzdesi olarak kararlaştırılması işçinin kazanılmış hakkı olduğunu, işçi kadroya geçirilirken geçiş öncesindeki ücret ve diğer mali hakları ile geçiş yapması gerektiğini, bu durumun korunmasının da hukuk devleti ilkesi gereği olduğunu” dile getirmişlerdir.

Sonuç olarak

 Asgari Ücret Davasında Sonuç Olarak

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerden; idare ile yazılı iş sözleşmesi imzalamayanlar veya imzalayıp da sözleşmelerinin ücret kısımlarına açık, spesifik bir rakam yazmayan ve alt işveren nezdinde asgari ücretin yüzdesel farkı ile çalışan işçilere 2019 yılının Ocak ayından itibaren eksik ücret ödenmiş olup söz konusu işçilerin dava yoluna gitmesi halinde mahrum kaldığı bütün hakları faiziyle birlikte tahsil edebilecekleri mütalaa edilmektedir.