Sendikal
Giriş Tarihi : 12-10-2019 11:58

Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısı Şikago'da Gerçekleşti

UNI Global Union’un ( UNI Küresel Sendika ) her yıl düzenlediği ‘Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısı’ bu yıl ABD'nin İllinois eyaletinin Şikago şehrinde gerçekleşti.

Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısı Şikago'da Gerçekleşti

Güvenlik-İş Sendikası Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısına Katıldı

UNI Global Union’un ( UNI Küresel Sendika ) her yıl düzenlediği ‘Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısı’ bu yıl ABD'nin İllinois eyaletinin Şikago şehrinde gerçekleşti.

UNI Global Union’un düzenlemiş olduğu Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısına 26 ülkeden 90 katılımcı katılım sağladı. Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısına Türkiye delegasyonu olarak TÜRK-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası davet edildi.

DÜNYA GÜVENLİK SENDİKALARI TOPLANTISI ŞİKAGO’DA GERÇEKLEŞTİ

UNI Global Union’un düzenlemiş olduğu Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısına Türkiye delegasyonu olarak Güvenlik-İş Sendikası katıldı.Toplantıya Genel Başkan Ömer ÇAĞIRICI, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet DURCUK, Fevzi KARATAŞ, Galip Bektaş GÜVENÇ ve Dış İlişkiler Uzmanı - UNI Kıdemli Örgütlenme Uzmanı Kenan KARABULUT iki gün süren Toplantıya katılım sağladı.UNI Global Union’un ( UNI Küresel Sendika ) her yıl düzenlediği ‘Dünya Güvenlik Sendikaları Toplantısı’ bu yıl ABD'nin İllinois eyaletinin Şikago şehrinde gerçekleşti.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı Yapmış Olduğu Açıklamada;

Toplantıda 26 ülkeden 90 katılımcı ülkelerindeki son gelişmeleri anlattıkları sunumlar yaparak sorun ve talepleri iletmiş olup kendi ülkelerinde olan sendikalaşma çalışmaları ve neler yapılabileceği konusunda görüşlerini iletmişlerdir.

Seminerler dışında sendikamız ve İsveç Uluslararası Taşımacılık Sendikası ile ortak toplantılar düzenlenip ülkemizde yaşadığımız Özel Sektör örgütlenmelerinde yaşanan engelleri aşabilmek adına neler yapabileceğimiz görüşülmüştür. Özellikle Loomis firmasında yaşanan yasal sürecin bir an önce bitirilip üyelerimizin sendikal haklarına bir an önce ulaşabilmesi için gerekli uluslararasi baskının artırılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Güvenlik-İş Sendikamızın çalışmaları ve Sendikamızın gelişim süreci hakkında bilgi vererek, Ülkemizdeki özel güvenlik sektörü hakkında istişare ve ülkemizde görev yapan özel güvenlik görevlilerin, Dünya ve Avrupa ülkeleri arasında olan mesleki tecrübeler ve çalışma hayatında olan sorun ve talepleri karşılaştırılarak küresel bazda Özel Güvenlik Görevlilerinin birlik halinde hareket etmesi gerektiği düşüncesine bir kez daha vurgu yapılmıştır.

Güvenlik-İş Sendikamızın 43 bin üyesinin neden Güvenlik-İş Sendikasını tercih ettiği ve yapılan çalışmaların yanında, Güvenlik-İş Sendikamızın yönetiminin Özel Güvenlik Görevlilerinden oluşması ve üyelerimizin kendi içlerinden çıkıp sendika yönetimine gelen kişilere olan güveninin en büyük etken olduğu ve bilinçli üyelere sahip güçlü bir sendikayı bu kadar kısa zamanda kurma başarısı gösteren tüm teşkilatımızın çalışmaları dünya sendikalarına anlatılmıştır .

Güvenlik-İş Sendikası olarak ülkemizde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin Kanunu olan 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunun diğer ülkelerle karşılaştırılması yapıldı. Yetki bakımından diğer ülkelerle detaylı araştırma ve geliştirme konusunda iş birliği yapmamız konusunda uzlaşı sağlandı.

Genel Başkanımız ve Yöneticilerimiz ülkemizde faaliyette bulunan çok uluslu Güvenlik şirketlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin sendikalı olması konusunda örgütlenmeye yönelik UNI GLOBAL yetkililerden istişare gerçekleştirerek ikili görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde yurt içi ve yurt dışında örgütlenme eğitimleri yaparak Özel Sektör çalışanlarının da kamu çalışanlarının sendikal kazanımlarına kavuşabilmesi için çalışmalar yapma konusunda ortak mutabakata varıldı.

Loomis Türkiye çalışanlarının yaşamış olduğu haksızlık ve sorunların UNI GLOBAL bünyesinde etkin bir şekilde olumlu sonuçlanması için bir an önce gerçekleşmesini beklediğimiz ve desteğin artması konusunda yaptırım uygulaması talep edildi.