Türkiye'nin En Güncel Özel Güvenlik Haber Portalı
HV
01 EKİM Pazar 08:17

Dicle Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

5 Haziran tarihli Resmi Gazete ilanlarına göre Dicle Üniversitesi tarafından destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında personel alımı yapılacağı öğrenildi

Özel Güvenlik
Giriş Tarihi : 05-06-2023 20:32
Dicle Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

5 Haziran tarihli Resmi Gazete ilanlarına göre Dicle Üniversitesi tarafından destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında personel alımı yapılacağı öğrenildi. Başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan şartlar ve detaylar yayımlandı.

ÜNİVERSİTE 32 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

En az ortaöğretim mezunu alımı yapılacak olan personeller için Dicle Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada yapılacak olan alımlarda gerekli olan nitelikler şu şekilde verildi;

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kadrolar için yukarıda verilen tabloda belirtilen niteliklerin yanı sıra gerekli olan başvuru şartları ise şu şekilde verilmiştir;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

5 Haziran 2023 tarihinde ilanın yayımlanması ile birlikte başlayan başvuru işlemleri 'Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR' adresine giderek şahsen yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi ise 18 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Gerekli olan duyurular üniversitenin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

AdminAdmin

YORUMLAR
ankara işçi ceza iş hukuku idari dava avukatı