Eğitim
Giriş Tarihi : 29-10-2018 23:34

Devriyeler Hangi Görevleri İcra Edebilirler?

Devriye; sınırları önceden belirlenmiş bir bölgede hareketli olarak fizikî varlık göstermek ve sürekli gözlem yapmak suretiyle koruma ve caydırıcılık sağlama görevidir.

Devriyeler Hangi Görevleri İcra Edebilirler?

Devriye; sınırları önceden belirlenmiş bir bölgede hareketli olarak fizikî varlık göstermek ve sürekli gözlem yapmak suretiyle koruma ve caydırıcılık sağlama görevidir.

Resmî  ve özel her kurumun, çalışanlarını, ziyaretçilerini ve müşterilerini korumak  için gerekli güvenlik tedbirlerini almaları en temel yasal ve etik sorumlulukları arasındadır. Kurumların sınırları içerisinde meydana gelen olaylardan kurumların sorumlu tutulması ve  her geçen gün artan suç olayları nedeniyle, şirketlerin personelini, müşterilerini ve varlıklarını korumak için güvenlik birimlerinden beklentileri de artmaktadır. Bu beklentilerle birlikte, artan maliyet baskıları güvenlik görevlilerinin daha verimli çalıştırılması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Diğer yandan, suç olaylarının gerçekleşmesi için suçluların ihtiyaç duydukları faktörler; fırsat, istek ve suç aletleridir. Bu faktörlerden istek ve suç aletleri, güvenlik sisteminin tam kontrolünde olmamakla birlikte alınan etkin güvenlik tedbirleri, suç girişimlerinde bulunacak kişilerin suç işleme isteğini kırabilir ve kontrol altında bulundurulan binada/bölgede suç aletlerinin bulunmasını imkansız hale getirebilir. Ayrıca, suç planlaması yapan kişilerin korunan bina/tesisin her yerinde, her an bir güvenlik görevlisinin ortaya çıkabileceğine dair bir izlenim edinmeleri, fırsat faktörünün ortadan kalkmasını sağlar.  

Dolayısıyla, güvenlik görevlilerinin sabit noktalarda uzun süreler boyunca bekledikleri, çoğu zaman iş tanımı dar ve belirsiz nokta görevlerinden, caydırıcılık sağlamak ve sorunları erkenden belirleyerek, kriz haline gelmeden erkenden tedbir alınmasını amaçlayan devriye görevlerine ağırlık verilmesi aynı kaynaklarla daha yüksek bir güvenlik seviyesinin sağlanmasını mümkün kılmaktadır. 

Devriyeler hangi görevleri icra edebilirler?

Yürürlükteki özel hukuk kurallarının (sözleşme, protokol, vb) ve işletme prosedürlerinin uygulanmasındaki ihlalleri tespit etmek.Koruma sağlanan bina ve tesisin özelliğine göre değişmekle birlikte, bu konuda icra edilebilecek görevler örnek olarak aşağıdadır. Güvenlik görevlileri, bu görevi yerine getirebilmek için yürürlükteki kuralları ve prosedürleri çok iyi derecede bilmek zorundadır.

  • Özel mülk sınırlarına yetkisiz girişlerin önlenmesi ve tespit edilmesi,
  • Kiracıların, kira sözleşmelerine uygun davranıp davrnmadıklarının kontrol edilmesi,
  • Gürültü kirliliğinin önlenmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının denetlenmesi,

Suç girişimlerine ve prosedür ihlallerine karşı caydırıcılık sağlamak. Güvenlik görevlilerine devriye güzergahları ve kontrol noktaları tahsis etmek suretiyle görev alanında varlık göstermeleri ve  caydırıcılık sağlamaları temin edilir. Bu uygulama, yukarıda bahsedilen fırsat faktörünü ortadan kaldırmayı sağlar.

Kayıplara neden olabilecek olayları ve durumları tespit etmek, değerlendirmek ve raporlamak. Güvenlik görevlileri, yangına, kazaya, sağlık sorunlarına neden olabilecek yanıcı ve yakıcı madde sızıntıları, kimyasal madde kirlenmeleri, elektrik kaçakları, su ve gaz sızıntıları, hijyen sorunları, mekanik aksam arızaları, soğuk hava dolabı, havalandırma sistem, su taşkını gibi sorunları devriye görevleri sırasında tespit ederler ve ilgili makamlara rapor ederler. Bu husus, küçük sorunlara erkenden müdahale edilerek, daha vahim sonuçlara katlanmak zorunda kalmadan çözülmesini sağlar.

Alarm Haberalma Merkezleri (AHM) tarafından yapılan yönlendirmelere göre güvenlik olaylarına müdahale etmek. AHM?leri alarm sistemleri ile korunan bir bölgede güvenlik ihlali tespit ettiklerinde bu duruma müdahale etmek üzere güvenlik devriyelerini yönlendirirler. Güvenlik devriyeleri, muhtemel olaylara karşı gerekli tedbirleri alarak, kontroller yaparak veya olaylara müdahale ederek mevcut güvenlik tedbirlerinin devamlılığını sağlarlar.

Fizikî güvenlik sistemlerini kontrol etmek ve aksaklıkları belirlemek. Güvenlik devriyeleri, alarm sistemlerini, aydınlatma sistemlerini, kapı ve pencere kilitlerini, CCTV sistemlerini, tel örgüleri kontrol ederek güvenlik sorunu yaratabilecek aksaklıkları erkenden belirlerler.

Güvenlik sistemleri çöktüğünde ortaya çıkan güvenlik açıklarını telafi ve/veya takviye edecek şekilde görev yapmak. Güvenlik devriyeleri bu tür durumlarda güvenlik açıklarını kapatacak şekilde nokta görevlerine atanırlar.

Acil durumlara zamanında müdahale etmek. Güvenlik devriyeleri, koruma sağlanan bölgede meydana gelen her türlü acil duruma anında müdahale ederler ve durumun daha da vahimleşmesine fırsat  vermeden normale dönülmesini sağlarlar. Devriyeler, yangına ilk müdahale, ilk yardım ve diğer benzeri görevleri derhal ifa edebilecek yeteneklere sahiptirler.

Yönetim taleplerine göre diğer görevleri icra etmek. Güvenlik devriyeleri, kayıp çocuklarla ilgilenmek, mal kabul işlemlerine nezaret etmek, üst düzey yöneticilere kurum içinde koruma sağlamak, unutulan eşyaları muhafaza etmek, temizlik görevlilerine refakat etmek gibi diğer bir çok görevleri ifa ederler.

Devriye görevleri, koruma sağlanan bina ve tesisin özelliklerine göre farklılık göstermesi kaçınılmazdır. AVM?lerde, depolarda, hastanelerde, otellerde, fabrikalarda, okullar gibi her biri değişik iş yapış şekilleri uygulanan tesislerde ifa edilecek devriye görevlerinin farklı tekniklere ve görev kapsamlarına sahip olması kaçınılmazdır.   

Güvenlik devriyelerinin çeşitleri

Genel olarak yaya ve mobil olmak üzere iki çeşit devriye bulunmaktadır.

Yaya devriye, normal olarak bir güvenlik görevlisinden oluşur. Yaya güvenlik devriyeleri, iç ve dış mekanlarda belirlenecek güzergahlar dahilinde kontroller yaparlar. Yaya devriyelerin sorumluluk alanlarıyla ilgili yakın ve detaylı bilgilere sahip olmaları, devriyelerin görev etkinliğini en üst düzeyde yapmalarını sağlar. Yaya devriyeler, bina ve tesis içindeki tehlikelere ve risklere en seri şekilde müdahale edebilirler.

Mobil güvenlik devriyeleri, otomobil, motosiklet, bisiklet, moped, mobilet, golf arabası, ginger gibi hareket kabiliyeti yüksek vasıtalarla görev yapan güvenlik görevlileridir. Mobil devriyeler, daha kısa sürede, çok daha geniş bölgelerin kontrol edilmesini sağlarlar. Kullanılan aracın kapasitesine göre, mobil devriyeler bazı acil durum ekipmanlarını, değişik hava koşullarına uygun teçhizatı beraberlerinde taşıyabilirler.

 

Hareket kabiliyetine göre yapılan bu sınıflandırmanın yanı sıra devriyeler, ifa ettikleri görevlere göre de sınıflandırılabilirler.  

Devriye görevlerine hazırlık

Güvenlik devriyelerinin, kendilerine verilen görevleri başarmak için görev öncesinde bazı hazırlıkları yaptıklarından emin olunmalıdır. Bu hazırlıkların başında, güvenlik görevlisinin görev öncesinde yeteri kadar dinlenmiş olması, alkol veya uyuşukluk yaratacak herhangi bir ilaç kullanmamış olması gelmektedir.

Güvenlik görevlisi, devriye ekipmanlarını tam olarak yanına almış olmalıdır. Bu ekipmanlar, kalem-kağıt, telsiz ve bataryası, job, kelepçe, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, gece görevleri için el feneri, varsa devriye tur takip cihazı, düdük ve yağmurluk gibi hava şartlarına uygun ilave kıyafet, fotoğraf makinası, el terminali gibi görevin başarıyla ve kolaylıkla yapılmasını sağlayacak ekipmanlardır.  

Ayrıca, devriye görevi sırasında kontrol edilecek hususların listesi, kontrol formları, acil durumda kullanılacak ekipmanların yerleri, kontrol edilecek odaların anahtarları, giriş kartı, şifre bilgileri, acil durumda haber verilecek yerlerin telefon numaraları gibi görevle ilgili diğer bilgiler de devriyelerin yanında olmalıdır.

Güvenlik devriyesine, kısa bir süre dahi olsa, vardiya amiri veya bir önceki devriye tarafından görev öncesi bilgilendirme brifingi  verilmelidir. Bu brifingin maksadı, yeni devriyeleri bir önceki vardiyada ne olduğu, yeni vardiyada ne olacağı ve ne olabileceği konularında bilgi sahibi kılmaktır.  Ayrıca; yeni devriyelere, devriye güzergahında bulunan diğer görevliler, arızalı malzeme ve ekipman, yeni vardiyada binaya gelmesi beklenen/planlanan kişiler, görevliler, yöneticiler gibi görevi etkileyecek hususlar hakkında bilgi verilmelidir.   

Güvenlik devriyesinin görev planlamasında dikkat edilecek hususlar

  • Devriye güzergahlarında rutin oluşturulmamalıdır. Devriye güzergahları önceden tahmin edilebilir olmamalı, sürekli aynı noktalardan geçen paternler oluşturmamalıdır.
  • Devriye zamanlamasında rutin oluşturulmamalıdır. Bir önceki prensipte olduğu gibi, devriye zamanları da rutin oluşturmamalı, önceden tahmin edilemeyecek şekilde değişken olmalıdır.
  • Devriye ile sürekli iletişim devam ettirilmelidir.
  • Devriyeye verilen görev alanı, zaman ve mekanın boyutları dikkate alındığında devriyeler tarafından etkin bir şekilde kontrol edilebilecek büyüklükte olmalıdır.

Devriye görevlerinin başarısı, güvenlik görevlilerinin dikkatine, devriye güzergahında dinleme, gözleme ve koku algılama gibi duyularını kullanma becerilerine bağlıdır. Ayrıca, güvenlik görevlilerinin sezgilerini kullanması, bölgelerini çok iyi tanımaları ve muhtemel sorunlara karşı duyarlı olmaları görevin etkinliğini artıracak hususlardır. Bunun yanında, görev sırasında ortaya çıkacak yorgunluk, monotonluk ve güvenlik görevlisinin kişisel sorunları nedeniyle dikkatinin dağınık olması, devriye görevinin başarısını olumsuz etkileyecek hususlardır.   

ÖZEL GÜVENLİK DÜNYASI