Haber Detayı
17 Ocak 2019 - Perşembe 22:41 Bu haber 20145 kez okundu
 
CİMER'e Yazan Kit Taşeron Çalışanlarına Bakan Yardımcısından Cevap
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadro talebi BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. BÜLENT AKSU) tarafından cevaplandı
Çalışma Dünyası Haberi
 CİMER'e Yazan Kit Taşeron Çalışanlarına Bakan Yardımcısından Cevap

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadro talebi BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. BÜLENT AKSU) tarafından cevaplandı

 

''T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 15.01.2019 tarihinde yapmış olduğunuz 1900138357 sayılı başvurunuz 17.01.2019 tarihinde BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. BÜLENT AKSU) tarafından cevaplanmıştır:

Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personelin Sürekli İşçi Kadrolarında İstihdamı 
ÖZET BİLGİ 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 186) ile KİT yönetim kurullarının talebi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının (Bakanlık) izni çerçevesinde, alt işverenlik kapsamında istihdam edilen personelin kademeli olarak KİT bünyesinde istihdam edilebilmeleri imkanı tanınmıştır. Ancak, bunu yaparken KİT’lerin varlık amaçlarına ve yapısal özelliklerine uygun; karlılık ve verimliliklerine, piyasadaki rekabet pozisyonlarına zarar vermeyecek şekilde kademeli ve her yıl ihtiyaca göre gözden geçirmeye olanak tanıyan esnek bir yöntem belirlenmiştir. 
Kapsam: 
Yayımlanan Karar kapsamında, Ek-1’de yer alan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları yer almakta olup; Karar, kamu sermayeli bankalar ile diğer kamu sermayeli kuruluşları kapsamamaktadır. Bu anlamda, özelleştirme kapsamında olan ve özel kanunla kurulmuş kuruluşlar kapsama dâhil değildir. 
Süre: 
Genel Yatırım ve Finansman Kararları yıllık yayımlanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda yayımlanacak Kararlarda da dönemin koşullarına göre düzenlemenin devamı mümkün olabilecektir. 
Yeni alt işveren işçilerinin istihdamı: 
Getirilen uygulama ile KİT’lerde alt işverenlik müessesi ortadan kaldırılmamakta olup KİT’ler ihtiyaçlarına göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda ve Bakanlığın izinleri çerçevesinde devam ettirebilecektir. 
Kuruluş bünyesine geçişte sayı kısıtı: 
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, Teşebbüs tarafından yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında Bakanlıkça belirlenecek sayıda işçi statüsünde istihdam edilebilecektir. 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında bulunan kamu iktisadi teşebbüslerinde (Ek-1), kuruluş yönetim kurulları, bir önceki yıl ayrılan personelin 75’i kadar açıktan ve/veya naklen atama yapmaya ve personel istihdam etmeye yetkilidir. Ayrıca Bakanlığın uygun görüşü üzerine, bir önceki yıl ayrılan personelin 50’si kadar daha ilave personel istihdam edilebilmektedir. Söz konusu iki oranın toplamı, tüm statülerle birlikte alt işveren işçilerinin kadroya geçirilmesinde toplam tavanı oluşturmaktadır. 
Diğer kamu sermayeli şirketlerin durumu: 
Kamu sermayeli bankalar ile özel hukuk hükümlerine tabi kamu sermayeli işletmelerde personel istihdamı özel hukuk hükümlerine göre yapıldığından söz konusu şirketlerde çalıştırılan alt işveren işçilerinin şirket bünyelerine alınmaları için herhangi bir hukuki düzenlemeye gerek bulunmamakta; söz konusu yetki şirketlerin performansından sorumlu bulunan yönetim kurulları uhdesindedir. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: , CİMER'e, Yazan, Kit, Taşeron, Çalışanlarına, Bakan, Yardımcısından, Cevap,
Yorumlar
Haber Yazılımı