Haber
Giriş Tarihi : 12-07-2019 12:37

Cezaevlerini Özel Güvenlik Görevlileri Koruyabilirmi?Özel Röportaj Haberimizde

Türkiye Özel Güvenlik Dernekleri Genel Başkanı Beşir Mehmet Gaman ile özel güvenlik haber olarak cezaevlerinin dış güvenliğinin özel güvenlik görevlilerine devir edilmesi ile ilgili özel bir röpartaj gerçekleştirdik.

Cezaevlerini Özel Güvenlik Görevlileri Koruyabilirmi?Özel Röportaj Haberimizde

Türkiye Özel Güvenlik Dernekleri Genel Başkanı Beşir Mehmet Gaman ile özel güvenlik haber olarak cezaevlerinin dış güvenliğinin özel güvenlik görevlilerine devir edilmesi ile ilgili özel bir Röportaj gerçekleştirdik.

Sizce Beşir bey Cezaevlerini Özel Güvenlik Görevlileri Gerçekten Koruyabilirmi,Bu Konudaki projeleriniz neler bizlere aktarabilirmisiniz?

Ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik sektöründe çalışan arkadaşlarımızı selamlıyorum bizlere bu fırsatı verdiğiniz için özel güvenlik haber ailesine teşekkürlerimi sunuyorum..Evet projemizi biz gerekli mercilere sunduk sıcak bakılan bir durum neden olmasın..dedik..

Cezaevleri Ülkemizde 12/07/2019 tarihi itibariyle 271 kapalı ceza infaz kurumu, 75 müstakil açık Ceza İnfaz Kurumu, 4 çocuk eğitim evi, 9 kadın kapalı, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 353 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 218.950 kişiliktir. Ceza infaz kurumu ve tutukevi sayısının, işletim maliyetlerinin düşürülmesi, hizmette kalite ve çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hızla azaltılması gerekmektedir.

Ülkemizde halen ceza ve tevkif evlerinin dış koruması İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Buna göre geçtiğimiz günlerde cezaevlerinin dış güvenliğini sağlama görevinin Jandarmadan alınarak Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne devredilmesini öngören, Ceza İnfaz Kurumları Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre Ceza İnfaz Kurumlarının güvenlik hizmetlerinde kullanılacak silah , mühimmat, teçhizat ile diğer araç ve gereçler  Ceza Tevkif evleri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek. Dış güvenlik görevlilerine, bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek üzere silah, alarm cihazı, kelepçe, kask, cop, kalkan, gaz maskesi, sis ve gaz bombaları, haberleşme ve iletişim araçları, boyalı ve boyasız basınçlı su püskürten araçlar  ve buna benzer hizmetin gerektirdiği teçhizat ve mühimmat verilecek. Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, çalıştırılmak üzere ceza infaz kurumu müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz ve koruma memurluğu kadroları tahsis edilecek denilmekte olup dış güvenlik görevliler; kurumların dış güvenlik hizmetlerini yerine getirecek, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına yapılacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleştirecek.  Koruma ve güvenliğini sağladıkları kurum, nakil aracı, sağlık ünitesi veya diğer ilgili yerlerde mevzuata uygun şekilde arama ve kontrol yapacak. Hükümlü ve tutukların sevk, nakil ve duruşma sırasında veya bulundukları yerde meydana gelen olaylarda, kişiye suçu işlerken rastlaması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya bunları yakalamakla da sorumlu bulunacak.

Dış güvenlik görevlileri, kurumlarda suç işlemesi halinde yetkili ve görevli Cumhuriyet Savcısının emri alıncıya kadar olay yerini ve delilleri koruma altına alacak.

Dış güvenlik görevlileri, nöbet ve vardiya şeklinde çalışacak. İnfaz ve koruma şefi ile infaz ve koruma memurları, kurumların iç ve dış güvenlik hizmetleri dışında, başka bir şekilde görevlendirilmeyecek. Tasarı, dış güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi de tanıyor. Dış güvenlik görevlileri, görevlerini yaparken; firar, firara teşebbüs, ayaklanma veya asayişi bozan benzeri olayların ortaya çıkması halinde, bu olayların önlenmesi, saldırının, saldırıda bulunanların etkisiz hale getirilmesi, direnişin kırılması amacıyla veya kanuna uygun bir emrin yerine getirilmesinde, aktif veya pasif direniş gösterilmesi halinde zor kullanabilecek.  

Dış güvenlik görevliler, ateşli silah taşıyabilecekler veya bulundurabilecekler; ancak ateşli silahları, görev gerekli dışında kullanamayacaklar.

Kanunen yetkili kılındıkları haller dışında, kurum içine silahla giremeyecekler.

Kurumda bulundurulacak veya dış güvenlik görevlilerine verilecek ateşli silahları kimlerin taşıyacağı, miktarı, cinsi, kayıt ve belgelerin ne şekilde tutulacağına ilişkin hususlar

Bu görev Jandarma tarafından yerine getirilmesi durumunda askerlik süresinin kısılması düşünülecek olursa rütbesiz jandarma eri daha nöbetin ve korumanın ne anlama geldiğini öğrenmeden terhis alıp yerine gelen de aynı şekilde olacağından rütbesiz jandarma erleri tarafından koruma ve güvenlik sağlanması olağanüstü güç olacaktır. Diğer bir alternatif ise rütbeli jandarma tarafından yapılacak ise bu daha da güç olacaktır. Hem bir rütbelinin maaşı şu günümüzde 3 tane özel güvenlik görevlisi kadar fazla olup hem de silahı omuzuna takıp bir rütbeli ceza ve tevkif evlerinin kulelerinde normal bir er gibi nöbet tutmayacaktır. Bunun maliyeti devletimize ağır olacaktır.

Geriye bu işleri hakkıyla yapacak olan tek kurum kalmaktadır. Bu kurum ise ÖZEL GÜVENLİK’ tir. Özel güvenlik teşkilatı içerisinden tahsili şu an birçok özel güvenlik personeli bulunmaktadır. Özel güvenlik personelleri içerisinden eğitim düzeyi yüksek olanların ceza ve tevkif evleri dış korunması hakkında ek özel bir eğitime tabi tutulup istihdamları sağlanması durumunda devletimizin bu konuda çok önemli maddi kazancı olacaktır.