Türkiye'nin En Güncel Özel Güvenlik Haber Portalı
HV
06 HAZİRAN Salı 03:21

BTK Özel Güvenlik Alımı Yapacak

BTK tarafından özel güvenlik görevlisi (silahlı) ve temizlik personeli alım ilanı yayımlandı. Daimi statüde istihdam edilecek bu personeller, iki farklı şehirde başvuru yapabilecek. En az lise mezunlarının başvurabileceği kadrolar için alımlar Antalya ve Bursa illerine yapılacaktır.

gundem
Giriş Tarihi : 13-12-2022 08:35
BTK Özel Güvenlik Alımı Yapacak

BTK tarafından özel güvenlik görevlisi (silahlı) ve temizlik personeli alım ilanı yayımlandı. Daimi statüde istihdam edilecek bu personeller, iki farklı şehirde başvuru yapabilecek. En az lise mezunlarının başvurabileceği kadrolar için alımlar Antalya ve Bursa illerine yapılacaktır.

KPSS Şartı Var Mı?

Başvuru için herhangi bir KPSS şartı aranmamakta. Başvuran adaylar kura çekim yöntemiyle belirlenecek olup özel güvenlik görevlisi kadrosu için sözlü sınav yapılacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar ve İlan Numaraları

Antalya

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 7 personel, İlan No: 00007205518

Temizlik Personeli: 1 personel, İlan No: 00007205559

Bursa

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 00007205462

Başvuru Şartları:

- Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

- Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

- Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekmektedir.

 

- Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

 

- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- En az lise mezunu olmak

- 12.12.2022 tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. (16.12.2004 - 12.12.1992 tarihleri arasında doğan kişiler)

- 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak (yükseköğretim kurumlarının güvenlik ile ilgili fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar için güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz), (özel güvenlik görevlisi kadrosu için)

- Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışma durumunda bir engel durumu olmaması gereklidir. (özel güvenlik görevlisi kadrosu için)

- Alım Yapılacak il sınırında ikamet ediyor olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını İŞKUR Açık işler sayfasından yapabilecek. Başvuru yapmak ve ilan detayları için aşağıdaki link üzerinden sayfaya gidebilir ve yukarıda belirtilen ilan numaraları ile hem başvuru detaylarını görebilir hem de başvuru yapabilirsiniz. Bugün başlayan başvurular 16 Aralık 2022 tarihinde sona erece

AdminAdmin

YORUMLAR
ankara işçi ceza iş hukuku idari dava avukatı