Haber
Giriş Tarihi : 29-03-2021 21:59   Güncelleme : 29-03-2021 22:28

Binlerce Kişiyi İlgilendiren 5188 Sayılı Kanundaki O Madde Anayasa Mahkemesinde Görüşülecek!

Özel güvenlik sektöründe çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren haberleri yakından takip eden özel güvenlik haber sitemiz sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor

Binlerce Kişiyi İlgilendiren 5188 Sayılı Kanundaki O Madde Anayasa Mahkemesinde Görüşülecek!

Özel güvenlik sektöründe çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren haberleri yakından takip eden özel güvenlik haber sitemiz sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.Binlerce özel güvenlik görevlisinin kimliğinin iptal edilmesinden dolayı mağdur olduğu maddenin Anayasa mahkemesinde görüşüleceği bilgisine ulaştık.

Hakkında Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) Kararı bulunan ve bu sebep ile özel güvenlik kimliği iptal edilerek işinden olan özel güvenlik görevlisi soluğu mahkemede aldı.

Dava sürecini yürüten Konyar Hukuk Bürosu Kurucusu Av.Sebahattin Konyar,680 KHK ile 5188 Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na eklenen 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;bendinin iptali için idare mahkemesine başvurdu.Dava sürecini yürüten İdare mahkemesi ilgili maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

ANAYASA MAHKEMESİ GÜNDEMİ

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 67. maddesiyle değiştirilen (d) bendinde yer alan “…veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Binlerce Özel Güvenlik Görevlisi Olumlu Yönde Karar Çıkmasını Ümit Ediyor

Anayasa Mahkemesi 680 KHK ile 5188 Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na eklenen maddenin Anayasa Kanunlarına uygun yada uygun olmadığına karar verecek.Anayasa Mahkemesi'nin Nisan Ayı içerisinde karar vermesi bekleniliyor.

Av.Sebahattin Konyar yapmış olduğu açıklamada ise ilgili maddenin bendinin iptal yada şartlı olarak iptal edileceğini görüşlerini beyan etti.

MADDE 69- 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.”

“h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.”