Haber
Giriş Tarihi : 09-02-2021 19:50   Güncelleme : 09-02-2021 19:50

Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Bingöl Üniversitesi güvenlik görevlisi alıyor. Bingöl Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere belirsiz süreli hizmet akdi ile güvenlik görevlisi alınacak. Başvurular 12 Şubat'ta sona erecek. 

Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

 

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 gün sürecek başvuru süresi içerisinde www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-devlet üzerinden online olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere, üniversiteye gönderilen başvuru listesinde yer alan başvuru sahipleri arasından 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 11.00'de ilan edilen açık iş sayısının 4  katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

 

2. Erkek Adaylar için kerllik ile ilişiği bulunmamak,

 

3. 18 yaşını tamamlamış olmak,

 

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

 

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

 

8. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

 

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

 

10. Öncelikli sayılan adayların anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

 

11. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

 

12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

 

ERKEK GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

1-En az ortaöğretim (lise ve dengi) en fazla Önlisans mezunu olmak.

 

2- 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle özel güvenlik eğitim sertifikasının dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış olmak.

 

3-18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak.

 

4-Üniversitemizin tüm birimlerinin iç ve dış mekânlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.(Başvuru yapan tüm adaylar Üniversitenin tüm işyerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır)

 

5-Belgelendirmek şartıyla ilan başlama tarihi itibari ile Bingöl ilinde ikamet ediyor olmak.

6-İlana başvuran adayların en az 170 cm boyunda olması gerekmektedir. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliği veya ilgili sağlık kuruluşlarından istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

7- Silahlı “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip olmak,

8- Göreve başlamaya hak kazanan personelin güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

9- Askerliğini yapmış olmak, Muaf veya Tecilli Olmak. 

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1-En az ortaöğretim (lise ve dengi) en fazla Önlisans mezunu olmak.

2- 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle özel güvenlik eğitim sertifikasının dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış olmak.

3-18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak.

4-Üniversitemizin tüm birimlerinin iç ve dış mekânlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.(Başvuru yapan tüm adaylar Üniversitenin tüm işyerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır) 

5-Belgelendirmek şartıyla ilan başlama tarihi itibari ile Bingöl ilinde ikamet ediyor olmak.

6-İlana başvuran adayların en az 165 cm boyunda olması gerekmektedir. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliği veya ilgili sağlık kuruluşlarından istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

7- Silahlı/Silahsız “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip olmak,

8- Göreve başlamaya hak kazanan personelin güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. 

AdminAdmin