Haber
Giriş Tarihi : 25-10-2020 21:09   Güncelleme : 26-10-2020 20:28

Asgari Ücret Farkı Davalarında Son Durum Ne? Yargıtay Karar Verdi Mi?

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin 2019 yılında maaşlarının eksik ödenmesiyle gündeme gelen asgari ücret farkı davalarıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir kısım avukat ve sendika tarafından gündeme getirilen bir karara göre Yargıtay’ ın asgari ücret farkıyla ilgili açılan bir davayı onadığı, artık emsal karar çıktığı şeklinde Binlerce işçinin beklediği dava karar sonucu açıklama detayı haberimizde.

Asgari Ücret Farkı Davalarında Son Durum Ne? Yargıtay Karar Verdi Mi?

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin 2019 yılında maaşlarının eksik ödenmesiyle gündeme gelen asgari ücret farkı davalarıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir kısım avukat ve sendika tarafından gündeme getirilen bir karara göre Yargıtay'ın asgari ücret farkıyla ilgili açılan bir davayı onadığı, artık emsal karar çıktığı şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

Haber sitemizce söz konusu karara ulaşılmış ve alanında uzman iş hukukçularına söz konusu kararın incelettirilmesi neticesinde; Yargıtay tarafından verilen kararda aslında işin esasına girilmediği dosyanın parasal değerinin Yargıtay incelemesi sınırının altına kalması sebebiyle Sağlık Bakanlığının temyiz başvurusunun reddine karar verildiği tarafımızca öğrenilmiştir.

Tarafsız, güncel ve seviyeli bir haber sitesi olarak takipçimiz olsun veya olmasın işçi kardeşlerimizin gereksiz yere umutlanmaması ve/veya kandırılmaması adına bu haber dizisinin yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Yargıtay'da Kesinlik Sınırı Nedir?

2020 yılı için değeri 5.390,00 TL’ ye olan davalarda ilk derece mahkemeleri kesin olarak karar vermekte, 72.070,00 TL’ ye kadar olan davalarda Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM-İstinaf) kesin olarak karar vermekte bu rakamın üstündeki alacak davalarında Yargıtay kesin olarak karar vermektedir.

Bir karar, Yargıtay kesinlik sınırında olmamasına rağmen eğer temyiz edilmişse, Yargıtay tarafından o dosya incelenmeksizin yani işin esasına girilmeksizin, dosyanın kesinlik sınırının altında kalmasından dolayı TEMYİZ BAŞVURUSUNUN REDDİNE karar verilmektedir. Yani kesinlikle tarafların haklılık veya haksızlık gibi durumları irdelenmemekte ve buna ilişkin bir karar verilmemektedir. Yargıtay tarafından onandığı iddia edilen karar da bunlardan biridir. Yani Yargıtay tarafından bu dosya incelenmeksizin Sağlık Bakanlığının temyiz isteminin kesinlik sınırı sebebiyle reddine karar verilmiştir.

Fakat şunu da belirtmek gerekir ki; Yargıtay tarafından son yıllarda getirilen bir uygulama gereği, söz konusu olan alacak eğer işçilik alacağıysa ve işçi ile işveren arasındaki çalışma ilişkisi devam ediyorsa açılan davanın kesinlik sınırına tabi olmayacağı bu nedenle de Yargıtay’da kesinleşeceği şeklinde uygulamalar çoğalmıştır. Hali hazırda gündemde olan kararda davacı olan işçinin iş akdi 24/06/2019 tarihinde son bulduğu için dava kesinlik sınırı kapsamında kalmıştır.

Asgari Ücret Farkı Davasında Yargıtay Esasen İnceleyerek Nihai Kararını Verdi Mi?

Bir anda gündem olan karara gelince yukarıda bahsettiğimiz gibi söz konusu karar kesinlikle Yargıtay incelemesinden geçmemiş, işin esasına girilmemiş ve tarafların haklılık veya haksızlıkları bakımından bir karar verilmemiş sadece kesinlik sınırı sebebiyle Sağlık Bakanlığının temyiz başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Bazı Avukatların Yayınlamış Olduğu Yargıyay Kararı Gerçeği Yansıtmamaktadır

asgari ücret yargıtay kararı

Hali hazırda birçok farklı avukat tarafından takip edilen davalarda ilk derece mahkemeleri de Bölge Adliye Mahkemeleri de kesin nitelikte yüzlerce karar verilmişse de, davalara ilişkin nihai karar Yargıtay tarafından verilecektir. Asgari ücret farklarına ilişkin açılan davalardan bir kısmının Yargıtay tarafından davanın esasına girilerek görüşüldüğü ve bu yönde heyet olarak nihai karar verildiği iddialar arasında olup lehe veya aleyhe karara ulaşıldığı takdirde siz değerli takipçilerimizle paylaşacağımızı bildiririz.