Haber
Giriş Tarihi : 19-09-2020 22:12   Güncelleme : 19-09-2020 22:12

696 KHK İle Kadro Alan İşçilerin Asıl İş Kolunda Yer Alması İle Birlikte Ücretler Eşitlenecek Mi?

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin işkollarının süresi biten çerçeve toplu iş sözleşmesinden sonra nasıl olacağıyla ilgili hukuki süreçleri İş Hukuku Uzmanı Av.Hüseyin Kaya'ya Sorduk.

696 KHK İle Kadro Alan İşçilerin Asıl İş Kolunda Yer Alması İle Birlikte Ücretler Eşitlenecek Mi?

696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin işkollarının süresi biten çerçeve toplu iş sözleşmesinden sonra nasıl olacağıyla ilgili hukuki süreçleri İş Hukuku Uzmanı Av.Hüseyin Kaya'ya Sorduk.

Ücretler Eşitlenecekmi?

Bilindiği üzere; bir çok kamu kurumu, belediye ve il özel idaresinde işçiler alt işveren nezdinde çalışmaktayken 696 sayılı KHK ile Nisan 2018 tarihinde genel bütçe kapsamındaki kurumlarda sürekli işçi kadrosuna, belediye ve il özel idaresindekiler ise sözleşmeli işçi kapsamında istihdam edilmiştir. 696 sayılı KHK da ise; “idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.”

Hükmü ile  “(4) Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun bu maddeye aykırı diğer hükümleri uygulanmaz.” Hükmü yer almaktadır.

Bunun ne anlama geldiğinden bahsedecek olursak; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu şunu der arkadaşlar; bir işyerinde gerçekleştirilen yardımcı işler, asıl işin tabi olduğu iş koluna tabi olmaktadır. Yani üniversitede çalışan temizlik veya özel güvenlik görevlisi, üniversitenin asıl iş koluna, sağlık bakanlığında çalışan temizlik veya güvenlik görevlisi, sağlık bakanlığının asıl iş koluna, belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçiler ise çalıştıkları yerlerin asıl iş koluna geçişleri yapılacaktır.

696 sayılı KHK Belediye ve İl Özel İdareleri için Temmuz 2020, genel bütçe kapsamındaki kamu kurumları için ise Kasım 2020 tarihine kadar geçiş süreci öngörmüştü. Bunun sebebi ise; iş kolu değişikliği sebebiyle işçilerin sendika üyeliklerinin düşmesinden kaynaklı sendikaların ani ve yüksek miktarda üye kaybı yaşamalarını engellemek içindir.

696 sayılı KHK da ön görülen bu sürelerin geçmesinden sonra artık kurumlar, 696 sayılı KHK ile işe işçi kadrosuna geçirilen herkesi kurumun asıl iş kolundan bildirecektir.

Yani belediye ve il özel idareleri şirketleri nezdinde işçi olarak istihdam edilen işçilere uygulanan çerçeve toplu iş sözleşmesinin süresinin bitmesinden sonra 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre belediye ve il özel idarelerinin asıl iş kollarına geçişleri yapılacaktır.

Yine aynı şekilde genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan 696 sayılı KHK lı sürekli işçiler 31 Ekim 2020 tarihinde süresi biten çerçeve toplu iş sözleşmesinden sonra, kurumların asıl iş kollarından tescil edilecekler ve bundan sonra asıl işle alakalı yetkili olan sendikanın taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden o sendikaya üye olarak veya dayanışma aidatı ödeyerek faydalanma hakkında sahip olacaklardır.

Ayrıca birçok soru geliyor, 696 sayılı KHK dan geçen sürekli işçiler ile İŞKUR üzerinden alınan sürekli işçiler arasındaki maaş farkının eşitlenip eşitlenmeyeceği ile ilgili…

Arkadaşlar bu konuyla ilgili yani eşit işe eşit ücretle ilgili tarafımızca daha önce açılmış pilot davalar bulunmaktadır. Eşit işe eşit ücret ilk defa bu dönemde gündeme gelen bir mevzu değildir. Tarafımızca pilot olarak açılan eşit işe eşit ücret davalarında bilirkişi raporları lehimize gelmiştir. Henüz bu konuda kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamakla birlikte 696 sayılı KHK ile İŞKUR üzerinden geçen arkadaşların sözleşmeleri ayrı olduğundan ve Türk İş Hukuku sisteminde de sözleşme esaslı sistem olduğundan, maaşların eşitlenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda açılacak pilot davalarla birtakım hakların mahkeme aracılığıyla kazanılabilmesi mümkündür.