Çalışma Dünyası
Giriş Tarihi : 04-03-2020 21:39   Güncelleme : 04-03-2020 21:59

696 KHK ile Kadro Alan Belediye Şirketlerinde Çalışan Güvenlik Görevlileri Mevcut Sendikalarından İstifa Ediyor

''696 KHK İle Belediyeler Bünyesinde İştirak Eden Güvenlik Personellerin İş Kolları (Güvenlik Şirketleri Kuran Belediyeler Harici) 30.06.2020 Tarihinden Sonra Sona Erecektir.Kurulan İştirak Şirketinin ASIL İş Kolunda Gösterilecektir

696 KHK ile Kadro Alan Belediye Şirketlerinde Çalışan Güvenlik Görevlileri Mevcut Sendikalarından İstifa Ediyor

''696 KHK İle Belediyeler Bünyesinde İştirak Eden Güvenlik Personellerin İş Kolları (Güvenlik Şirketleri Kuran Belediyeler Harici) 30.06.2020 Tarihinden Sonra Sona Erecektir.Kurulan İştirak Şirketinin ASIL İş Kolunda Gösterilecektir.''duyurumuz üzerine belediye bünyesinde kurulan iştirak şirketlerinde çalışan güvenlik görevlileri üyesi oldukları güvenlik sendikalarından istifa etmeye başladı.

Bilindiği gibi taşeron işçilerin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 02/04/2018 tarihi itibariyle merkezi kurumlarda sürekli işçi kadrosuna, belediyelerde ise mevcut olan ya da münhasıran kurulan belediye şirketlerine geçişleri sağlanmıştır.30/06/2020 tarihinde 696 KHK ile birlikte toplu iş sözleşmesi süreci dolacak olan güvenlik işçileri belediyenin kurmuş olduğu şirketin bağlı bulunduğu asıl iş kolunda gözücektir,buna göre şirket içerisinde yer alan güvenlik hizmetleri ve diğer birimler için tek bir yetkili sendika toplu iş sözleşmesi yapabilecektir.Sürenin dolması yakın bir zaman kala iştirak şirketinde çalışan güvenlik görevlileri güvenlik sendikalarından istifa etmeye başladı.Yapılacak toplu iş sözleşmesi ile iştirak şirketinde çalışan tüm işçilerin sosyal hakları eşitlenecektir.

696 KHK'ya Göre Süre Doluyor..

''Taşeron işçiler sürekli işçi kadrosuna veya belediye şirket işçiliğine geçirilirken 696 sayılı KHK ile toplu sözleşmeden yararlanma hakları, SGK nezdinde işyerlerinin bildirimleri, sendikal hakları ve işkollarına ilişkin bazı özel düzenlemeler yapılmıştır. 696 SAYILI KHK İLE GETİRİLEN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ 696 sayılı KHK’nın geçici 23. Maddesi’nin altıncı fırkasında şu hükümler yer almaktadır: “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz''