Çalışma Dünyası
Giriş Tarihi : 28-09-2019 11:36

696 KHK İle Davalarından Vazgeçirenlere Yargıdan Tokat Gibi Cevap

X bir üniversitede taşeron firmada çalışan özel güvenlik görevlisi 696 KHK ile kadro geçisi sırasında davasından feraget etmediği için üniversite yönetimi tarafından kadroya alınmamıştı.

696 KHK İle Davalarından Vazgeçirenlere Yargıdan Tokat Gibi Cevap

X bir üniversitede taşeron firmada çalışan özel güvenlik görevlisi 696 KHK ile kadro geçisi sırasında davasından feraget etmediği için üniversite yönetimi tarafından kadroya alınmamıştı.

Konuyu yargıya taşıyan özel güvenlik görevlisi Bölge İdare Mahkemesine açmış olduğu davayı kazanarak işine geri döndü.Dava emsal niteliği taşıdı.Bilindiği üzere 696 KHK ile yüzbinlerce işçi davalarından feraget edilerek alacaklarından vazgeçirilmişti.Kamu kurum kuruluşlarındaki yöneticilerin yanlış yönlendirmesi sonucu yüzbinlerce işçi haklarından feraget etti.

Bölge İdare Mahkemesi ise tokat gibi cevap vererek,istenen feragat muvazaa davalarını ilgilendirir,anayasayla düzenlenmiş bir hakkı elinden alınması hukukun temel ilkesine aykırıdır dedi.

696 KHK'yı değerlendiren Türk-İş Konfederasyonu'na Bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Güvenlik-İş Hukuk Müşaviri Levent Atabay haber sitemize vermiş olduğu açıklamada kadro işlemleri sırasında davalardan feraget işlemlerinin yapılmamasının sadece muvazza davalarının illgilendirdiğini açıklamıştı.

28 Aralık 2017 Tarihinde haber sitemizde yayınlanan haber

https://www.ogghaber.net/haber-696-nolu-khk-daki-feraget-ne-anlama-geliyorisciler-hangi-haklardan-vazgececek-6100.html

(Öncelikle 696 sayılı KHK’ nın 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ ya eklenen 23 üncü maddesinin (c) bendinde “Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,” maddesi yer almaktadır.

“BU KAPSAMDA ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN” denilmek suretiyle asıl anlatılmak istenen kurumlar aleyhine varsa açılmış olan “MUVAZAA” davalarından feragat edileceğine ilişkin düzenlemedir. 696 sayılı KHK’ nın 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ ya eklenen 23 üncü maddesinin (ç) bendinde ise; “En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,” maddesi yer almaktadır. Burada anlatılmak istenen ise; HENÜZ DAVA AŞAMASINDA OLMAYAN YANİ DAVASI AÇILMAMIŞ OLAN ALT İŞVEREN NEZDİNDE BULUNAN HAK VE ALACAKLARDAN FERAGAT EDİLDİĞİNE DAİR DÜZENLEMEDİR. Aynı maddenin devamı olan bir alt paragrafında “…varsa bu fıkrasının (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek…” denilmektedir.

 YANİ SADECE İDARE ALEYHİNE AÇILMIŞ OLAN MUVAZAA DAVALARINDAN FERAGAT EDİLECEĞİ, DAVASI AÇILMIŞ OLAN MAHKEME AŞAMASINDA OLAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, ÜCRET ALACAKLARI, FAZLA MESAİ, ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARI, İKRAMİYE VE DİĞER SOSYAL YARDIMLAR GİBİ DAVALARDAN FERAGAT EDİLECEĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR DÜZENLEME YAPILMAMIŞTIR. BURADA ÖNEMLİ OLAN BİR DİĞER HUSUS; SÖZ KONUSU MADDEDE BELİRTİLEN HAK VE ALACAKLAR TANIMINA,KIDEM TAZMİNATLARININ DA GİRMESİ HUSUSUDUR. BU NEDENLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN YETKİLİLERİNİN VE YAHUT BASINDA ÇIKAN HABERLERDE BELİRTİLMİŞ OLAN AÇIKLAMALAR KHK VEYA KANUN NİTELİĞİNDE SAYILAMAYACAĞINDAN, KIDEM HAKKININ KORUNMASINA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYINLANMADAN, İLERİDE HAK KAYIPLARINA UĞRANILMAMASI AÇISINDAN KIDEM TAZMİNATI HAKLARININ SAKLI TUTULARAK FERAGATE İLİŞKİN YAZILI BEYAN VERİLMESİ TARAFIMIZCA MÜTALAA EDİLMEKTEDİR.)

İşçilerin alacakları için mücadele eden Levent Atabay  haklıllığını 18 ay sonra göstererek feraget eden işçiler için mücadelesini sürdürürek önemli bir karara imza attı.

Yüzbinlerce işçinin yanlış yönlendirilmesinden dolayı hakları adeta yok sayıldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

696 KHK İle davalarından vazgeçmeyen işçiler için emsal karar niteliğinde karar çıkarken feraget eden işçiler için önemli bir adım atıldı.