Haber
Giriş Tarihi : 01-10-2020 19:16   Güncelleme : 01-10-2020 19:16

696 KHK 4-D İşçileri İçin Asıl İş Kollarına Geçmeleri İçin Kurumlara Resmi Yazılar Gitmeye Devam Ediyor

696 KHK ile kadro alan işçilerin toplu iş sözleşme sürecini yakından takip eden haber sitemiz gelişmeleri sizlere aktaraya devam ediyor.

696 KHK 4-D İşçileri İçin Asıl İş Kollarına Geçmeleri İçin Kurumlara Resmi Yazılar Gitmeye Devam Ediyor

696 KHK ile kadro alan işçilerin toplu iş sözleşme sürecini yakından takip eden haber sitemiz gelişmeleri sizlere aktaraya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı bağlı bulunan kurumlarına üst yazı göndererek 696 KHK ile kadro alan işçilerin 01-Avcılık, Balıkçılık, Tarını ve Ormancılık işkoluna geçişlerinin sağlanmasını istedi.

Bilindiği üzere; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 113'üncü maddesi ile 6356 sayılı Kanuna eklenen Geçici 7'nci maddesinin birinci fıkrasında; " ... anılan Kanun Hükmünde Karamamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 ünciÜ maddeleri uyarınca siirekli işçi kadrolanna, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kunımuna bildirir."

Üçüncü fıkrasında ise "  Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4. maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir." hükümleri yer almaktadır.