Haber
Giriş Tarihi : 28-12-2020 22:21   Güncelleme : 28-12-2020 22:21

2021 yılı Asgari Ücret Sonrasında 696 Sayılı KHK'lı ve KİT Kurumlarında Çalışan İşçilerin Ücreti Ne Olacak?

İşçilerin en önemli hatta bazen tek gelir kaynağı olan asgari ücret, adından da anlaşılacağı üzere, işveren tarafından işçilere emeklerinin karşılığı olarak ödenmesi gereken ücretin en alt sınırını oluşturmaktadır

2021 yılı Asgari Ücret Sonrasında 696 Sayılı KHK'lı ve KİT Kurumlarında Çalışan İşçilerin Ücreti Ne Olacak?

Asgari Ücret Nedir? Nasıl Belirlenir?

İşçilerin en önemli hatta bazen tek gelir kaynağı olan asgari ücret, adından da anlaşılacağı üzere, işveren tarafından işçilere emeklerinin karşılığı olarak ödenmesi gereken ücretin en alt sınırını oluşturmaktadır. Türkiye’de asgari ücret konusu, bu ücret seviyesinden çalışmak zorunda kalan işçi sayısının fazlalığı nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Tespit edilen asgari ücretin işçiye asgari bir yaşam standardı sağlamaktan çok uzak kaldığı ülkede, asgari ücret amacına ulaşamamakta ve her dönem birçok eleştiriyi beraberinde getirmektedir.

Asgari ücret, her yıl asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen ve işçilere ödenebilecek en az maaş tutarı olarak tanımlanabilecek bir ücret türüdür. Asgari ücret hem bir kanuni yükümlülük hem de işçinin asgari seviyede hayatını idame ettirebilmesi için önem arz etmektedir. Bu yüzden işçiye belirlenen miktarın altında ödeme yapılması mümkün değildir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılı asgari ücret brüt günlük olarak 119,25 TL olarak belirlenmiştir.

2021 yılı Asgari Ücret sonrasında 696 sayılı KHK lı İşçilerin Ücreti Ne Olacak?

2021 yılı asgari Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile KİT’lerde çalışan işçilerin yeni yıldaki ücretlerinin nasıl olacağını uzmanına sorduk. Atabay Hukuk & Danışmanlık Kurucusu Av. Levent ATABAY tarafından yapılan açıklamaya göre;

“Bugün hükümet tarafından Asgari Ücret brüt günlük 119,25 TL olarak açıklanmıştır. Söz konusu ücret yaşam standartlarından çok uzak olup asgari ücretin işçilerin beklentisinden uzak olduğu TÜRK-İŞ tarafından açıklanmıştır.

2021 yılı asgari ücretin açıklanması sonrasında 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile KİT’lerde (Kamu İktisadi Teşebbüsü) çalışan işçilerin ücretlerinin nasıl hesaplanacağı noktasında birtakım bilgiler vermek gerekmiştir. Şöyle ki;

696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin 2021 yılındaki ücretleri, işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin varlığına göre değişmektedir. Eğer bir işyerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi varsa; işçinin 31.12.2020 tarihindeki ücreti, 2021 yılı asgari ücretin (Brüt Günlük 119,25 TL) altında kalıyorsa; 2021 yılı Ocak ayında; ücreti asgari ücret seviyesine çekilecek ve üzerine varsa toplu iş sözleşmesinin ücret zammını düzenleyen hükümleri (%3-%4-%5 v.b. gibi) uygulanacaktır.

İşçinin 31.12.2020 tarihindeki ücreti 2021 yılı asgari ücretin (Brüt Günlük 119,25 TL) altında kalıyorsa fakat işyerinde yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi yoksa, işçinin ücreti 2021 yılı asgari ücret (Brüt Günlük 119,25 TL) seviyesine çekilerek maaş ödemesi yapılacaktır.

İşçinin 31.12.2020 tarihindeki ücreti 2021 yılı asgari ücretin (Brüt Günlük 119,25 TL) üzerinde ise ve işyerinde yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi varsa; işçinin 31.12.2020 tarihindeki ücretinin üzerine varsa toplu iş sözleşmesinin ücret zammını düzenleyen hükümleri (%3-%4-%5 v.b. gibi) uygulanacaktır.

İşçinin 31.12.2020 tarihindeki ücreti 2021 yılı asgari ücretin (Brüt Günlük 119,25 TL) üzerinde ise fakat işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi yoksa mevcut ücreti üzerinden maaş ödemesi yapılacaktır.

Yukarıdaki örnekler 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen, işyerinde yürürlükte toplu iş sözleşmesi olmayan veya yürürlükte toplu iş sözleşmesi bulunup da 2021 yılı asgari ücretin (Brüt Günlük 119,25 TL) üzerinde taban fiyat uygulaması olmayan işyerleri için verilmiştir.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçiler ise hali hazırda alt işveren nezdinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım yoluyla çalıştırıldıklarından eğer ki ihalelerinde asgari ücretin belirli bir oransal/yüzdesel fazlası kararlaştırılmışsa 2021 yılı asgari ücretin (Brüt Günlük 119,25 TL) üzerinde öncelikle ihale şartnamesi ile kararlaştırılan oransal fark eklenecek ve sonrasında varsa toplu iş sözleşmesinin ücret zammını düzenleyen hükümleri (%3-%4-%5 v.b. gibi) uygulanacaktır.

696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilirken asgari ücretin oransal/yüzdesel farklarıyla geçirilen işçilerle ilgili olarak ise; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen son kararlarda; işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilirken idare ile imzaladığı bireysel iş sözleşmesinde asgari ücretin oransal/yüzdesel fazlası ödeneceği kararlaştırılmışsa asgari ücrete gelen zamların her dönem uygulanması gerektiği yönündedir.

Yani 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş sırasında işçinin kurumla imzaladığı bireysel iş sözleşmesinde asgari ücretin yüzdesel/oransal fazlası ödeneceği kararlaştırılmışsa 2021 yılı asgari ücrete gelen zam oranının işçinin maaşına yansıtılması gerekmektedir. Konuya ilişkin yargı süreci devam etmekte olup Yargıtay tarafından BOZMA kararı verilen dosyaya ilişkin ilk derece mahkemesinin direnip direnmeyeceğine karar verilecek ilk duruşma Ankara İş Mahkemesinde 29 Aralık 2020 tarihinde görülecektir.

Uzun yıllardan beri hükümet ve işveren kanadı ile imzalanan asgari ücretin gelecek yıllarda artık işçi kanadının da imza atabileceği işçi kesimini memnun edebilecek seviyeye çıkarılmasını temenni etmekteyim.” Dedi.

2021 yılı asgari ücretle ilgili olarak kurumların hesaplamalarda ne gibi uygulamalar yapacağı henüz netleşmemiş olup ilerleyen dönemlerde uygulamaya ilişkin uzman açıklamalarını siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız.