Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 03-07-2019 00:34

20 Bin Üyesi Bulunan ÖZ-İŞ Sendikası HAK-İŞ Konfedarasyonundan İhraç Olacakmı?

HAK-İŞ Konfederasyonu 10 Temmuz 2019 tarihinde 14.olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.HAK-İŞ konfederasyonu Disiplin Kurulu’nun, Öz-İş Sendikası’nın Üyelikten İhracına Dair, 13 Haziran 2018 tarih ve 9 Sayılı Kararının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ise dikkat çekti.ÖZ-İŞ Sendikasının ihracı genel kurulda belli olacak.

20 Bin Üyesi Bulunan ÖZ-İŞ Sendikası HAK-İŞ Konfedarasyonundan İhraç Olacakmı?

HAK-İŞ Konfederasyonu 10 Temmuz 2019 tarihinde 14.olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.HAK-İŞ Konfederasyonu Disiplin Kurulu’nun, Öz-İş Sendikası’nın Üyelikten İhracına Dair, 13 Haziran 2018 tarih ve 9 Sayılı Kararının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ise dikkat çekti.ÖZ-İŞ Sendikasının ihracı genel kurulda belli olacak.Uzun zamandır çalkantılar içinde olan HAK-İŞ'ten kopma noktasına gelen bazı sendika yöneticileri iş kollarında gerekli gördükleri sendikaları kurarak ÜLKEM-İŞ Konfederasyonu  çatısı altında birleşmeyi düşünüyor.

GENEL KURUL İLANI

 

Konfederasyonumuz 14. Olağan Genel Kurulu 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat: 09:00’da Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Cad. 1/A, 06530 Çankaya/Ankara (Congresium Ankara) adresinde ve 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 09:00’da Kızılırmak Mah, 1443 Cad, 06520 Balgat/Çankaya/Ankara (Green Park Hotel) adresinde; çoğunluk sağlanamadığı   takdirde   2. toplantının  24 – 25 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 09:00’da   Kızılırmak Mah, 1443 Cad, 06520 Balgat/Çankaya/Ankara (Green Park Hotel) adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 

 

İlan olunur.

 

Yönetim Kurulu

GÜNDEM 

1. Yoklama ve Açılış

2. Divan Teşekkülü

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

4. Genel Başkanın Konuşması

5. Misafirlerin Takdimi ve Konuşması

6. Komisyonların Seçimi

a. Tüzük Tadil Komisyonu

b. Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu

c. Genel Kurul Kararlar Komisyonu

7. Kurul Raporlarının Görüşülmesi

a. Çalışma Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası

b. Denetleme Kurulu ve Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

8. Yönetim Kurulu’na Verilmesi Gereken Yetkilerin Görüşülmesi

a. HAK-İŞ Yurtdışı, Bölge Başkanlıkları ve İl Başkanlıklarının Açılması, Birleştirilmesi ve Kapanması

b. Gerekli Taşınır ve Taşınmaz Malların Satın Alınması, Satılması ve/veya Kiralanması, Takas Edilmesi, İpotek Tesisi, Demirbaşların Terkini

c. Nakit Gelirinin 5’ini Aşmamak Kaydıyla Sosyal Amaçlı Harcama Yapmak

d. Uluslararası İşçi Kuruluşlarında Kurucu Üye Olmak, Uluslararası Kuruluşlara Üye Olmak veya Çekilmek

e. Yönetim Kurulu’na Verilecek Diğer Yetkilerin Görüşülmesi

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi, Karara Bağlanması

a. Tüzük Tadil Komisyonu Raporu

b. Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporu

c. Genel Kurul Kararlar Komisyonu Raporu

10. Disiplin Kurulu’nun, Öz-İş Sendikası’nın Üyelikten İhracına Dair, 13 Haziran 2018 tarih ve 9 Sayılı Kararının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

11. Zorunlu Organların Seçimi

a. Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelikleri

b. Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelikleri

c. Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelikleri

12. Dilek ve Temenniler

13. Kapanış