Advert

Tasarrufun Yolu İşçinin Maaşını Düşürmek Oldu

Tasarrufun Yolu İşçinin Maaşını Düşürmek Oldu

Tasarrufun Yolu İşçinin Maaşını Düşürmek Oldu

Son dönemin moda uygulamalarından biri de ihale edilen işlerdeki fiyat düşüşlerini işçiye yansıtmak. Zira işveren diğer iş kalemlerinden tasarruf etmeye kalktığında karşısına ihale makamıyla yaptığı sözleşme çıkıyor. Hizmet kalitesi veya malzeme kalitesi düştüğünde sözleşmesi feshedilme riskiyle karşılaşan işveren ne yapsam da karımdan zarar etmesem diye düşünüp gözünü işçinin aldığı ücrete dikiyor. Ne de olsa örgütsüz işçileri koruyacak kimse yok! O halde işveren, neden işçilere ödenecek ücrete göz dikmek yerine kardan ettiği zarara tahammül etsin ki?

Böyle bir durumla karşı karşıya kalan işçinin  ise tüm geçim dengeleri altüst oluyor. Evinin geçimini sağlamak istanbul escort için aylık ücreti dışında bir geliri olmayan işçiye yansıtılan bu düşüş salt işçiyi değil ailesinin diğer bireylerini ve yaşam standartlarını da doğrudan etkiliyor. İşin bu yanını düşünmek işverenin işi olmadığından(!) o sadece kazanacağı paraya bakıyor. Sosyal anlamda bir sorumluluk duygusu geliştirmek ne yazık ki ülkemizde yerleşik bir kültür haline gelmedi.

 

Şimdi ücret düşüşüyle karşı karşıya kalan işçilerin hukuksal anlamda elinde ne gibi argümanlar olduğuna göz atacağız. Argümanları tespit edebilmek içinse işverenin bu hamlesinin İş Kanunu’nun neresine konacağını belirlemek gerekir.

 

Ücrete ilişkin değişiklikler İş Kanunu’nun 22. maddesi altında “çalışma koşullarında esaslı değişiklik” olarak kabul ediliyor. Düzenlemenin devamında böyle bir değişikliğin işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmemesi halinde işçiyi bağlamayacağı net olarak düzenlenmiş. Dolayısıyla prensip olarak işçi bu değişikliği yazılı olarak kabul etmedikçe işveren ücret düşüşünü gerçekleştiremez ve ücreti eski ücret üzerinden yatırmaya devam etmek zorunda kalır. İşin hukuki boyutu böyle olmakla beraber işveren, hukuk dinlemez ve düşük ücret yatırmaya başlarsa ne olacak?

 

İşçi böyle bir durumda eksik yatan kısımları 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde talep etme hakkına sahip olur. Başka bir deyişle eksik yatan kısımlar işçi lehine birikmeye başlar ve 5 yıllık zamanaşımı dolmadığı sürece işçi bunları isteme hakkına sahip olur. Örneğin ücret 100TL düşürüldü ve bir sene boyunca eksik yattı. İşçi bir sene sonunda biriken 1200TL’yi işverenden isteyebilir. Tabii ki işçi burada verdiğim bir yıllık örneği beklemek zorunda değil. Aynı ay dava yoluna giderek veya icra takibi başlatarak eksik yatan 100TL’yi de talep etme hakkına sahip olduğu muhakkak. Örneğin akabinde burada bir detaya girmeyi gerekli görüyorum. Eskiden Yargıtay işçinin çalışma koşullarındaki değişikliği yazılı olarak kabul etmemesine rağmen uzun süre buna ses çıkarmamasını değişikliği kabul etme şeklinde yorumluyordu. Yani işçi ücret eksik yattığında ses çıkarmaz ve bu maaşı itiraz öne sürmeden alırsa ücret düşüklüğü kabul edilmiş denirdi. Son dönemde bu hatalı içtihattan dönüldü ve işçi ses çıkarmasa bile bu hakkın ortadan kalkmayacağına, işçinin değişikliği kabul etmiş sayılmayacağına dair kararlar vermeye başladı. Yargıtayın bu tip değişiklikleri sıkça yaptığını, bir ilkeyi uzun yıllar devam ettirmeyebileceğini dikkate alırsak işçilerin bordro imzalarken “fazlaya ilişkin haklarım saklıdır” şeklinde bir ibare yazıp bunun altını imzalamaları oldukça faydalı olacaktır. Neme lazım belki Yargıtay bir süre sonra eski içtihatlarına geri döner. Tedbir almakta yarar var.

 

İşçinin kullanabileceği ikinci imkan ise ücret eksik yatmaya başladığında iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme yoluna gitmektir. Zira ücretin eksik yatması İş Kanunu anlamında çalışma koşullarının uygulanmaması olarak kabul edilir ve bu durum işçi bakımından haklı fesih nedeni doğurur. İşçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinde ise kıdem tazminatına hak kazanmış olur ve ücretin eksik yatan kısmını da ister.

 

Şimdi gelelim işveren bakımından başkaca bir yol kullanılıp kullanılamayacağının değerlendirmesine. Diyelim ki işveren işçiden ücretin düşürülmesine dair yazılı bir onay alamadı. Hukuka aykırı davranıp ücreti eksik yatırmak da istemiyor. 5 yıllık zamanaşımı içinde işçinin bu farkı isteme hakkı da var. Bu riski de almak istemiyor. Bu halde işverenin eli kolu bağlanacak mı? Bağlansa iyi olurdu ama İş Kanunu bu noktada işverene bir imkan tanımış ve demiş ki; eğer işçi değişikliği kabul etmezse ve de koşulları varsa işveren, iş sözleşmesini “geçerli nedenle” feshedebilir. Bu tip escort bayan bir olaydaki geçerli neden yüksek ihtimalle ekonomik gerekçeler olacaktır. Eğer ücret düşürülmediği takdirde işveren bakımından olumsuz bir ekonomik durum doğacak ve işin bütünü tehlikeye girecekse işveren iş sözleşmesini fesih yoluna gidebilme imkanı elde edebilir. Bu imkanı elde etmek için gerekli diğer koşullar ayrı bir incelemeyi gerektirdiğinden burada ele almıyoruz. Fakat bilmek gerekir ki işçi ücret düşüşünü kabul etmez ve işveren bakımından geçerli nedenle fesih koşulları ortaya çıkarsa iş sözleşmesi geçerli nedenle işveren tarafından feshedilebilir. Eğer böyle bir fesih gerçekleşirse işverenin işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödeme borcu doğar. Bunun yanında işçi işe iade davası açıp feshi yargı denetimine taşıma imkanına da erişir.  Konunın bu kısmına ilişkin son bir cümle ise kardan zararın işveren bakımından ekonomik gerekçelere dayalı geçerli nedenle fesih yapma imkanı vermeyeceği. Şimdilik bunu bilelim yeter.

 

İşçinin elindeki imkanları ve işverenin elindeki imkanları birlikte değerlendirirsek işçinin eksik yatan ücrete karşı aksiyon alıp sadece kıdem tazminatı elde etmesindense işverenin sözleşmeyi feshetmesi ve işçinin kıdem + ihbar tazminatına hak kazanması ve de işe iade davası açma hakkının doğması işçi bakımından daha avantajlı görünüyor.

 

Elbette ki tüm bu süreçlerde escort bayan alınacak aksiyonların örgütlü ve hukuksal temele oturacak şekilde gerçekleştirilmesi hak kaybının yaşanmaması adına son derece önemli. Sendikal düzeyde örgütlenen işçilerin bu anlamda diğer işçilere göre daha avantajlı bir konumda olacağı kesin

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
istanbul rize evden eve nakliyat