Advert

Dalaman Havalimanında Özel Güvenlik İşçilerine Sendikal Baskı İddiası,Sendika Basın Açıklamasının Ardından Şuç Duyurusunda Bulundu

Dalaman Havalimanında özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışanlar Mayıs ayında sendikalaşma süreci başlattı. Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası’nda (Güvenlik-İş) Sendikasında birleşen özel güvenlik işçilerin sendikal hareketlerinin takibe alınarak, sendikadan istifa ettirilmek istendiği iddia edildi.

Dalaman Havalimanında Özel Güvenlik İşçilerine Sendikal Baskı İddiası,Sendika Basın Açıklamasının Ardından Şuç Duyurusunda Bulundu

Dalaman Havalimanında özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışanlar Mayıs ayında sendikalaşma süreci başlattı. Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası’nda (Güvenlik-İş) Sendikasında birleşen özel güvenlik işçilerin sendikal hareketlerinin takibe alınarak, sendikadan istifa ettirilmek istendiği iddia edildi.Sendika ise özel güvenlik işçilerine sendikaları oldukları için baskı uygulandığını vurgulayarak basın açıklamasında bulundu.

Havalimanına  gelen sendikanın yetkilileri ve avukatı Dalaman Havalimanı önünde basın açıklaması yaptı yapılan basın açıklamasında;

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Emekçileri; Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri sendikası hali hazırda 35.000 özel güvenlik görevlisinin üye olduğu ve kamuoyunda prestiji yüksek, her yıl yüzlerce toplu iş sözleşmesine imza atan, özel güvenlik görevlisi işçileri koruma gayesi taşıyan bir özel hukuk tüzel kişisidir.

Anayasamızın 51. Maddesine göre işçilerin serbest bir şekilde sendikaya üye olma hakkı bulunmaktadır. Bu maddede göre kimse bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Dalaman Havalimanında, YDA Grup bünyesinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına Anayasanın 51 nci ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ nun 25 nci maddesi kapsamında ve Muğla Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarihli izni ile Muğla Dalaman Havalimanında sendikal örgütlenme faaliyetlerine başlanmış olup yapılan sendikal faaliyetler sonucu 11.06.2018 tarihi itibariyle çoğunluğu sağlamış ve ÇSGB ye yetki tespiti başvurusunu yapmış bulunmaktayız.

Bu süreçte sendikal örgütlenme faaliyetlerimiz sürekli olarak Havalimanı işletmecisi olan YDA Havalimanı İşletme Müdürü ile YSS Şirket Müdürü tarafından engellenmeye çalışılmış ve bu faaliyetlerde ön saflarında bulunan Dalaman Havalimanında çalışan özel güvenlik vardiya şefi üyelerimizden ONUR DURU, tuvaletlerdeki Z Peçete kullanma talimatı ile ilgili özel güvenlik görevlilerine imzalatılması gereken tebliği az kişiye imzalattığı gerekçesiyle hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır. Buna ilişkin Ankara İş Mahkemelerinde yargı yoluna başvurulmuş ve hali hazırda hukuki süreç devam etmektedir. Yine bir diğer iki özel güvenlik görevlisi üyemiz hukuksuz bir şekilde 4857 sayılı İş Kanunun 22 nci maddesine aykırı olarak rızaları dışında Dalaman ilçesinden Ankara iline görevlendirilmiş olup bu hukuksuzluğu kabul etmeyip görevlerine gitmek istediklerinde, YDA Havalimanı işletme müdürü ve YSS Güvenlik Şirketi Güvenlik Müdürü ve Güvenlik Amirlerinin kanunsuz talimatlarıyla havalimanı giriş kartları olduğu halde havalimanına girişleri engellenmiş olup, tarafımızca yapılan mücadele sonucu özel güvenlik görevlisi kardeşlerimizin havalimanına girişleri sağlanmış ve yapılan bütün hukuksuzluklar tutanak altına alınmıştır.

Ayrıca müvekkil sendikanın Sendikal faaliyetlerimizi engelleyen bu kişiler hakkında Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığına TCK 118 nci madde kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş, soruşturma süreci halen devam etmektedir.

Yapılan haksızlık ve hukuksuzluklardan bahsedecek olursak; Muğla Dalaman Havalimanında YDA Grup Bünyesinde çalışmakta olan Güvenlik Müdürleri ve Amirleri organize bir şekilde Müvekkil sendikanın sendikal örgütlenmesini engellemekte ve müvekkil sendikaya üye olan işçileri işten çıkarma veya görev yerini Dalaman’ dan Ankara iline değiştirmekle tehdit ederek işçilere baskı kurmak suretiyle sendikal faaliyetleri engellemektedirler. Bu kapsamda YDA Grup şirketi yöneticileri ve müdürleri Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasına üye olan özel güvenlik görevlilerini odalarına çağırarak kişisel bilgi olan e devlet sistemlerini açarak istifa etmelerini ve kendilerine göstermelerini istemişlerdir.

Bu durumu tutanak altına alan iki güvenlik görevlisi Gülden GÖRMEZ ve Şahin OLGUN, 11.06.2018 tarihinde YDA Grup şirketinin insan kaynaklarına çağırılarak kendi istekleri ve muvafakatleri olmaksızın, şirketin Ankara ilindeki projesine görevlendirildikleri ve 10 günlük zorunlu izine çıkarıldıkları sözlü olarak belirtilmiş ve tayin formu imzalatılmak istenmiştir. Söz konusu kişiler tarafından imzalatılmak istenen formlar imzalanmamış ve bunun üzerine 12 – 13 Haziran 2018 tarihindeki vardiyalarına alınmamak suretiyle çalıştırılmamış ve bu arkadaşlarımıza karşı İş ve Çalışma Hürriyetinin suçu işlenmiş olup Bu durum Sendikamız 5 Nolu Antalya Şube Başkanı Hüseyin ÇALKAYA ve tarafımca tutanak altına alınmış ve bugün itibariyle Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına TCK 117 nci ve 119 ncu maddeleri kapsamında suç duyusunda bulunulmuştur. Bugün de vardiyalarına gidecek olan iki özel güvenlik görevlisi üyemizin çalıştırılmayarak iş ve çalışma hürriyetlerinin ihlal edileceği kanaatindeyiz.

YDA Grup Şirketi Yöneticileri, Güvenlik Müdürü, Güvenlik Amirleri birlikte hareket etmek suretiyle Güvenlik İş Sendikasına üye olan çalışanları işten çıkarmakla tehdit ederek müvekkil sendikadan istifa ettirmeye çalışmaktadırlar. Buna ilişkin bütün deliller Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuş olup burada yaşanan hukuksuzluğa ilişkin soruşturma devam etmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun  “Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi” başlıklı 118 nci maddesinde; (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” denilmektedir. Sendika seçme ve sendikaya üye olma hakkı hukuk düzeni tarafından koruma altına alındığı ve aksine davranılması cezai müeyyidelere bağlandığı açıktır.

Mübarek Bayram arifesinde burada bulunan evli ve çocuğu olan özel güvenlik görevlisi ONUR DURU işsiz kalmış ve diğer iki güvenlik görevlisi üyemiz ise hukuksuz bir şekilde görev yerleri Dalaman ilinden Ankara iline değiştirilmiştir. Buradan YDA Holding Yönetim Kuruluna sesleniyoruz, Dalaman İlinde 1 Milyar TL’ lik yatırım yapılırken, asgari ücretle çalışan özel güvenlik görevlilerinin Anayasal hakkı olan sendika üyeliklerinin engellenerek burada yapılan hukuksuzluğa son vermelerini diliyoruz. Aksi takdirde bu hukuksuzluğu yapan kişiler hakkında yasal yollara başvurularak özel güvenlik görevlisi üyelerimizin haklarını arama yoluna gideceğimizi bildiriyoruz.

Burada yaşanan hukuksuzluklar sendikamızın üyesi olduğu Avrupa Sendikalar Birliği UNİ GLOBAL’ in genel kurulunda Sendikamız Genel Başkanı Sayın ÖMER ÇAĞIRICI tarafından da gündeme getirilecek olup bu konuda uluslararası bir direniş gösterilecektir. Sendika üyeliği anayasal bir haktır ve kimse tarafından engellenemez

Yaşanan bütün süreç Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu ve Başhukuk Müşaviri Sayın Av. Levent ATABAY tarafından bizzat takip edilmekte olup Hukuk Müşavirliği Yöneticisi olarak şahsım ve Antalya Şube Başkanım Hüseyin ÇALKAYA ile birlikte burada bu arkadaşlara yapılan her türlü baskı, tehdit ve hukuksuzluğun karşısında üyelerimizin ve diğer özel güvenlik görevlisi işçilerin yanında olacağımızı bildiririz.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 14/06/2018

  Av. Hüseyin KAYA

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası

Hukuk Müşavirliği Yönetici Avukatı

 

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
istanbul rize evden eve nakliyat