Advert

İtirazı Reddedilen Joker İşçi Yeniden Dilekçe Vermeli

Çalışma Bakanlığı joker personel ile ilgili kurumlara bir yazı göndermiş. Çalışma Bakanı da “Joker eleman için 4 Aralık kriterine bakmayacağız” demiş. Ben joker personelim. 4 Aralık’ta çalışmadım. Başvurum reddedildi, itirazımız da reddedildi. Ben nasıl kadroya geçeceğim?

İtirazı Reddedilen Joker İşçi Yeniden Dilekçe Vermeli

Çalışma Bakanlığı joker personel ile ilgili kurumlara bir yazı göndermiş. Çalışma Bakanı da “Joker eleman için 4 Aralık kriterine bakmayacağız” demiş. Ben joker personelim. 4 Aralık’ta çalışmadım. Başvurum reddedildi, itirazımız da reddedildi. Ben nasıl kadroya geçeceğim?

Ekmek ve Gül'den Onur BAKIR'ın haberi şu şekilde:

"Ekmek ve Gül okurları, kamudaki taşeron joker işçilerin sorunlarını yakından biliyor. Bu köşede daha önce defalarca konuyu ele aldık ve soruları yanıtlamaya çalıştık.

Israr ve inatla, 4 Aralık koşulunun yanlış yorumlandığını ve uygulandığını söyledik. “İşçinin 4 Aralık’ta çalışıp çalışmadığına bakılmamalı; iş sözleşmesi devam eden ya da askıda olan işçilerin hepsi kadroya geçirilmeli” dedik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geç de olsa dediğimize geldi. Bakanlık ve Bakan geç de olsa yaşanan mağduriyeti dikkate aldı. Bakanlık sorunu tam olarak değil ama kısmen çözecek bir yazıyı kurumlara gönderirken, Bakan da bir açıklama yaptı. Bu noktaya gelinmesinde ufak da olsa bir katkımız olduysa, ne mutlu bize!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan kamu kurumlarına gönderilen yazıda (yanıtımızın sonunda yazının tümüne ulaşabilirsiniz) iş sözleşmesi devam eden ve 2017 Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden: 
a) 4 Aralık’ta tek hekim/heyet raporu ile istirahat izni kullanan, 
b) 4 Aralık’ta ücretli, ücretsiz izinde bulunan 
c) 4 Aralık’ta eksik gün bildirimi hallerinden biri nedeniyle fiilen çalışmayanların

İş sözleşmelerinin sona ermiş sayılmadığı vurgulanarak, “Geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir” denildi.

Ayrıca aynı yazıda, “Alt işveren tarafından ihale kapsamında askerlik, izin, istirahat vs. haller nedeniyle çalıştırılamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam edilen (ikame) işçilerden, 4/12/2017 tarihi itibarıyla idarelerindeki alt işveren işyerinde çalıştırılma şartını yukarıda yapılan açıklamalar ve düzenlemenin ilgili hükümleri çerçevesinde sağlayanların geçiş düzenlemesinden yararlandırılması gerektiği düşünülmektedir” ifadesine yer verilerek, bu görüşün joker personeli de kapsadığı ayrıca vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise joker işçilerle ilgili yaptığı açıklamada “Hizmet akitleri eğer feshedilmediyse, hizmet akitleri askıdaysa 4 Aralık kriterine bakmayacağız. Bu kardeşlerimizin de kadroya geçişlerini gerçekleştireceğiz. Bunun yazılarını da göndermiş durumdayız” dedi.

Söz konusu yazı ve açıklamayı birlikte değerlendirdiğimizde ortaya çıkan sonuç açık: 4 Aralık’ta çalıştırılmayan, ancak sigorta çıkışı yapılmadığı için taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı prim ve hizmet belgesinde (eksik gün bildirimi yapılarak) yer alan joker işçilerin kadroya (yerel yönetimlerde şirketlere) geçirilmesi gerekiyor.

Ancak ne yazık ki bu yazı ve açıklama, taşeron şirketler tarafından her seferinde –yasalara aykırı biçimde- girdi çıktı yaptırıldığı için taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı prim ve hizmet belgesinde gözükmeyen işçileri kapsamıyor. Oysa taşeron şirketlerin mevzuata aykırı girdi-çıktıları dikkate alınmamalı, bu işçiler de kapsama alınmalıydı.

Gelelim bugün ne yapılması gerektiğine. İşin doğrusu Bakanlık bu yazıyı göndermekte, Bakan da bu açıklamayı yapmakta çok gecikti.

Çünkü kurumların çoğu bu durumda olan joker işçilerin başvurularını reddettiği gibi itirazlarını da reddetti ve sınava alınacakların listesi kesinleşti. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kendi tebliğine göre süreç tamamlanmış oldu…

Ancak sonuç olarak kurumlara gönderilen yeni bir yazı ve Bakanın yaptığı net bir açıklama var. Bundan dolayı: 
a) Başvurusu reddedilen işçilerden itiraz aşamasında olanlar itirazlarında bu açıklama ve yazıya dayanmalı, 
b) Başvurusu reddedildiği gibi yaptığı itiraz da reddedilen işçiler, yeniden bir itiraz dilekçesi vermelidir.

Başvurusu reddedildiği gibi yaptığı itiraz da reddedilen işçiler için örnek bir dilekçe yazımızın sonunda mevcut. İşçi arkadaşlarımız en kısa sürede bu dilekçe ile yeniden itiraz etmesinde ve dilekçenin ekine de Bakanlık tarafından kurumlara gönderilen yazıyı koymasında yarar var. Benzer biçimde joker olmayan, tam zamanlı çalışan taşeron işçilerden 4 Aralık’ta ücretli/ücretsiz izinli olduğu için başvurusu ve itirazı reddedilen işçilerin de yeniden bir itiraz dilekçesi vermesinde yarar var.

Ancak altını çizerek belirteyim. 4 Aralık’ta fiilen çalışmadığı gibi 2017 yılı Aralık ayı prim ve hizmet belgesinde de gözükmeyen işçilerin yeniden dilekçe vermesi bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Bakanlığın yazısı ve Bakanın açıklaması bu durumdaki işçileri kapsamıyor. Bununla birlikte bu durumdaki işçiler, dava açma hakları devam ediyor.

 

İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (1)

(Merkezi yönetimlerde çalışan işçiler için) 
Dikkat ! Bu dilekçe örneği fikir vermek için hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneğinin kullanılması zorunlu değildir. İşçi istediği gibi bir dilekçe ile itirazda bulunabilir.

 

………………. Tespit Komisyonu’na 
696 sayılı KHK uyarınca kadroya geçiş için yaptığım başvuru komisyonunuz tarafından reddedildiği gibi yaptığım itiraz da reddedilmiştir. 
………………tarihinden bu yana kurumunuzda taşeron işçi olarak, hastalık, analık veya izin halleri nedeniyle çalışamayan işçiler yerine çalıştırılmaktayım. 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalışmamış olmakla birlikte; görev yaptığım taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde de yer almaktayım. 
Ekte ilginize sunduğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıya göre benim durumumda bulunan işçilerin kadroya geçişinin sağlanması gerekmektedir. 
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu da konuyla ilgili olarak, “Hizmet akitleri eğer feshedilmediyse, hizmet akitleri askıdaysa 4 Aralık kriterine bakmayacağız. Bu kardeşlerimizin de kadroya geçişlerini gerçekleştireceğiz. Bunun yazılarını da göndermiş durumdayız” açıklamasını yapmıştır. 
Söz konusu yazı ve açıklama göz önünde bulundurularak itirazımızın yeniden incelenmesini, itirazımın kabulü ve kadroya geçiş sınavına alınmam için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tarih 
İsim Soyisim 
İmza 
İletişim bilgileri 

Ek-1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 41515602-100-E.16638 sayılı yazısı. (İndirmek için TIKLAYINIZ
(Varsa) Ek-2: Taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesi. 

 

İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (2)

(Yerel yönetimlerde çalışan işçiler için) 
Dikkat ! Bu dilekçe örneği fikir vermek için hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneğinin kullanılması zorunlu değildir. İşçi istediği gibi bir dilekçe ile itirazda bulunabilir. 
………………. Tespit İtiraz Komisyonu’na 
696 sayılı KHK uyarınca işçi statüsüne geçiş için yaptığım başvuru tespit komisyonu tarafından reddedildiği gibi yaptığım itiraz da itiraz komisyonunuzca reddedilmiştir. 
………………tarihinden bu yana taşeron işçi olarak, hastalık, analık veya izin halleri nedeniyle çalışamayan işçiler yerine çalıştırılmaktayım. 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalışmamış olmakla birlikte; görev yaptığım taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde de yer almaktayım. 
Ekte ilginize sunduğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıya göre benim durumumda bulunan işçilerin kadroya/şirketlere geçişinin sağlanması gerekmektedir. 
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu da konuyla ilgili olarak, “Hizmet akitleri eğer feshedilmediyse, hizmet akitleri askıdaysa 4 Aralık kriterine bakmayacağız. Bu kardeşlerimizin de kadroya geçişlerini gerçekleştireceğiz. Bunun yazılarını da göndermiş durumdayız” açıklamasını yapmıştır. 
Söz konusu yazı ve açıklama göz önünde bulundurularak itirazımızın yeniden incelenmesini, itirazımın kabulü ve işçi statüsüne geçiş sınavına alınmam için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tarih 
İsim Soyisim 
İmza 
İletişim bilgileri 
Ek-1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 41515602-100-E.16638 sayılı yazısı. (İndirmek için TIKLAYINIZ )
(Varsa) Ek-2: Taşeron şirketin 2017 yılı Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesi. 

Kaynak: Ekmek ve Gül / Onur BAKIR

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
cevat soydemir     2018-03-15 bu yazı bakanlığın yüz karasıdır. çok geç kalınmış bir yazı olsa dahi saçmadır.kurumlarda 4 aralık itibarı ile çalışanlara bakılıyordu şimdi aralık ayında çalıştırılanlar ama 4 aralıkta görünmyenler yani iş sözleşmesi devam eden ve 2017/Aralık ayı aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan işçilerden...diyor ve RESMEN DALGA GEÇİYOR. binlerce insan var reddedilen hatta yüzlerce joker yedek personel var raporlu istirahatlilerin yerine aralık ayına kadar çalışıp aralıkta çalıştırılmayanlar ne olacak
Bayram     0000-00-00 Sayın bakanıma ben 6 senedir Batman. Kozluk tepecik erkek yatıllı bölge ortaokulunda çalışmaktayım 31.05.2017 tarihine kadar sözleşmemiz. Devam etmekte olup 17.05.2017 tarihinde. İşçi fazlalığı var diye işimize son verdiler toplam 7 arkadaşımla birlikte okuların kapanmasına 14 gün kala pansıyonlardan sorumlu daire başkanı erbay coşkun okulumuza ziyarete gelip okul müdürümüze bu fazla işçilerin işlerine son vermesini istedi idarede sözleşmemize 14 gün kalla işimize son verdi toplam 11 personel ça
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Özel Güvenlik Yasası'nın Yasalaşması Lazım Dedi
istanbul rize evden eve nakliyat