Advert

İstanbul Üniversitesi Kadro Başvuru Sonuçlarını Açıkladı

696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuru SONUÇLARI:

İstanbul Üniversitesi Kadro Başvuru Sonuçlarını Açıkladı

696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuru SONUÇLARI:

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme sonucunda yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıdaki listelerde bilgileri yer alan personellerin başvuru KABUL ve RED durumları gösterilmiştir.


375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların;


- 10. maddesinin 2. fıkrası uyarınca: İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve sınava alınmazlar. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca: Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir.

KARAR: İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri www.istanbul.edu.tr adresinde yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur. 07.02.2018

08.02.2018 - 12.02.2018 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında 3 (üç) gün ilana itiraz süresi

 

1 Kenan ARSLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
2 Alim KANBUR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
3 Murat BUDANMIŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
4 Murat ÖZKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
5 Mustafa ÇALIK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
6 Nizamettin PALAS GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
7 Serkan ÇELİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
8 Sinan GÜL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
9 Tuncay ÖZTÜRK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
10 Ümit DURGUT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
11 Abbas  ATEŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
12 ABDULKADİR ÇELİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
13 ABDULKADİR  DEMİRHAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
14 Abdulkerim AYDIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
15 Abdulletif KARABEY GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
16 Abdurrahim KARAKUŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
17 Abdurrahman YILDIRIM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
18 Abdussamed MUTLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
19 Abubekir KARTAL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
20 Abubekir Sıddık VURAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
21 Adem ERDOĞAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
22 ADEM CAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
23 Ahmet ATAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
24 Ahmet GEDİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
25 Ahmet ŞAHİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
26 Ahmet Rıfat KIR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
27 Akın ÖZBEY GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
28 Akif ANDIZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
29 Alaybey AYDIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
30 Alev ALTIPARMAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
31 Alev ÖZMÜŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
32 Ali AKIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
33 Ali GÖKÇE GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
34 Ali KOÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
35 Ali MERT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
36 Ali YILDIRIM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
37 Ali Ersin ÖNAL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
38 Alim ÜSTÜN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
39 ALİŞAN  BAYSA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
40 Alpaslan ÖZEN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
41 Anıl YILMAZTEKİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
42 ARAFAT  DAĞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
43 Arif EKER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
44 Arzu KARAASLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
45 Atakan KÜREN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
46 Aydın BAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
47 AYHAN BALTA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
48 AYKUT AKGÜN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
49 Aysun GÜNAY AKDEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
50 Ayşe ZORBA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
51 Ayşe İPEK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
52 Ayşegül BAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
53 Ayşegül MOR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
54 Ayten SAĞLAM-DÜZGÜN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
55 Aziz ÇORUHLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
56 Aziz KÜÇÜKTURGUT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
57 Badır BELAT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
58 Bahar BAYDEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
59 Bahattin ÇİÇEK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
60 Barış ANCIL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
61 Bayram DAVARCI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
62 Bayram SIĞIRCI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
63 BAYRAM  DEMİRCAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
64 Bayram Birol BAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
65 Bedran ŞİMŞEK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
66 Berkan HATİPOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
67 Berrin KÜÇÜKÖZKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
68 Beytullah KARAMAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
69 Bilali Habeşi AKGÜL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
70 Bilkan EKMEKÇİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
71 BİRKAN BEKAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
72 Canan YÜKSEL TEKİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
73 Caner KARAHAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
74 Celal COŞKUN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
75 Cem TOKSOY GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
76 CEM BAYRAM METİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
77 Cemal BEKAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
78 Cemal KAYA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
79 Cemil POLAT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
80 Cemil SELAMET GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
81 Cengiz ZİLEK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
82 Cenk SARI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
83 Ceyhan BAŞKUTLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
84 Cihan GÜLTAŞLAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
85 Cihan Alper KUTLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
86 Coşkun BATMAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
87 Cuma TURAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
88 Çağrı ERKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
89 Çiğdem MERTOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
90 Dağcan KAHVECİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
91 Davut BARAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
92 Demet AKSU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
93 Derviş KÜÇÜK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
94 Derya ÇAĞİN TURAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
95 Derya SARIHAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
96 Doğan GÜNEŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
97 Doğan Emin ÜN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
98 Durmuş BAĞCI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
99 Dursun ÇETİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
100 Dursun Ali DERECİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
101 Duygu COŞKUN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
102 Duygu KAPLAN-ŞEKER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
103 Ebubekir SARICA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
104 Ediz DİVARCI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
105 Eftal DURMUŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
106 Elmas YAĞCIOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
107 Emel KÖSEOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
108 Emine ATAĞAN KORKUT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
109 Emine COŞKUN ÇELİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
110 Emine KIR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
111 Emrah ASLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
112 EMRAH ERGİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
113 EMRAH  KADAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
114 Emrullah ARIKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
115 Emrullah KÖKLÜ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
116 EMRULLAH KURNAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
117 ENES ÖZDEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
118 Engin TUNA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
119 Eralp TATAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
120 Ercan İNAL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
121 Ercan YALÇIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
122 ERCAN  ŞAHİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
123 Erdal BİLİCİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
124 Erdal YAZIMCI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
125 Erdem DURUM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
126 ERDEM  ÇETİNTAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
127 Erdinç ÖZDEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
128 Erdoğan ÖZBOLAT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
129 Eren AKSU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
130 Ergin GÜLER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
131 Ergün SUBAŞI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
132 Erhan BAKIR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
133 Erhan KOÇAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
134 Ersin ERYILDIRIM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
135 Ersin SÜZEN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
136 ERSİN  SAĞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
137 Esin DÜLDÜL TÜRKMANI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
138 Esma ÇAM  GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
139 Eylem DAĞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
140 Eyüp YILMAZER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
141 Faik DEMİRALP GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
142 Fatih ARSLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
143 Fatih İPEK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
144 Fatih MERMER GÜVENLİK PERSONELİ RED
145 Fatih URAS GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
146 Fatih YILMAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
147 FATİH MEYDAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
148 FATİH UYSAL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
149 FATİH  YOLAGELDİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
150 FATİH  ALKU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
151 FATİH  ASLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
152 FATİH  İLKBAHAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
153 Ferhat ALTUNTAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
154 Ferhat KOCAKOÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
155 Ferhat SERÇE GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
156 FERHAT OKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
157 Feyzi AKKAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
158 Fırat GÜLHAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
159 Figen YAVUZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
160 FİKRİ MORKOÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
161 Furkan Okan KESKİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
162 GÖKHAN  DEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
163 GÖKAN  KOYUNCU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
164 Gökmen ALP GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
165 Gül GEDİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
166 Gülbahar ÖZTÜRK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
167 Gülsüm GEÇİNER ÇATAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
168 Hakan ÇİFTÇİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
169 Hakan GÜL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
170 Hakan ŞİMŞEK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
171 Hakan TOPRAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
172 Hakkı ÇELİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
173 Hakkı YILMAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
174 Halil İbrahim DERİNGÖL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
175 Halil İbrahim YÜKSEL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
176 Halit AYDIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
177 Halit Özkan TUNCALI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
178 Hamdi YOLAGELDİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
179 Hamza KALLECİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
180 Hasan KARAASLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
181 Hasan KARADAĞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
182 Hasan ŞEN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
183 Hasan VATANSEVER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
184 Hasip AYDIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
185 Hatice KESKİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
186 Hatice YALÇIN ŞİMŞEK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
187 Hatip CEYLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
188 Haydar Özgür PAKKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
189 Hayrettin KAYA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
190 Hayri Eren GÜNEŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
191 Hülya BOYRAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
192 Hüsamettin ÖZDEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
193 Hüseyin BABA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
194 Hüseyin BAYKAL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
195 Hüseyin GAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
196 Hüseyin GERGEF GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
197 HÜSEYİN DAĞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
198 HÜSEYİN  AKAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
199 HÜSEYİN KADİR DEVECİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
200 Hüseyin Oktay KÜÇÜKAĞIZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
201 İbrahim ÇİFTÇİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
202 İbrahim GÜNEŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
203 İdris SAYAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
204 İLHAN  SEZER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
205 İlhan Hakan KAHRAMAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
206 İlkay PEKDOĞAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
207 İlker KASAP GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
208 İRFAN BADUR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
209 İsmail BERK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
210 İsmail ÇİMEN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
211 İsmail ÇÖMLEKÇİOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
212 İsmail KAYA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
213 İsmail KILIÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
214 Kadir BİLÜ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
215 KADİR AKBAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
216 KADİR  YİTÜK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
217 Karaca KARAOĞLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
218 Kemal ÇELİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
219 Kemal PINAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
220 Kenan ATA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
221 Kenan EMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
222 KENAN  BELEN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
223 Keziban GÜNGÖREN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
224 Kısmet COŞKUN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
225 Kubilay BALABAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
226 Lokman PEKER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
227 Mahmut BEDİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
228 Mahmut YAŞAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
229 Mehmet BİNGÖL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
230 Mehmet KESKİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
231 Mehmet PEHLİVANOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
232 Mehmet SAĞLAM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
233 Mehmet TATLI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
234 Mehmet TUNÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
235 Mehmet UĞUZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
236 Mehmet YAVŞAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
237 Mehmet YILDIRIM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
238 Mehmet YILMAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
239 Mehmet Ali ŞİMŞİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
240 Mehmet Askeri ARAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
241 Mehmet Masum KELEŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
242 Mehmet Uğur ARSLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
243 MELTEM  ZORLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
244 Memnune BİNGÖL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
245 Meral KURT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
246 MERT  GÜLER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
247 Metin BÜYÜKKAHRAMAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
248 Metin ÇALIŞKAN GÜVENLİK PERSONELİ RED
249 Metin ÖZKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
250 Muhammed KURU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
251 Muhammet Mustafa SEMİZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
252 Muharrem SEKMAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
253 Muharrem Erhan USLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
254 Murat AKAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
255 Murat ATÇA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
256 Murat AY GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
257 Murat KARAHAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
258 Murat KUYUCAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
259 Murat MOR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
260 Murat OK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
261 Murat SERBEST GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
262 Mustafa ADA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
263 Mustafa ARSLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
264 Mustafa BAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
265 Mustafa CEYLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
266 Mustafa CİNGÖZE GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
267 Mustafa EMEKSİZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
268 Mustafa KANCA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
269 Mustafa KARYAĞIŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
270 Mustafa METİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
271 Mustafa YAŞAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
272 Mustafa YAVUZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
273 MUSTAFA  ÇOLAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
274 Mürsel BIYIK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
275 Müslüm ABUKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
276 Nafiz ERTÜRK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
277 Naime ÖZKAÇMAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
278 Nayil GENÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
279 Necdet ŞEKER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
280 Necip KARAKUŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
281 Nejdet YILMAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
282 Nergis YAMAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
283 Nermin KALAYCI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
284 Neval ÇOHANTİMUR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
285 Neziha TEMİZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
286 Nilgün HÜR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
287 Niyazi ŞENOL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
288 Nurgül KONAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
289 Nursaç HOŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
290 Nursel KAYA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
291 Nusret İNANOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
292 Oğuz ŞAHİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
293 Oktay TACALAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
294 Olgun KAVRAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
295 Onur AKBAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
296 Onur DEDE GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
297 ONUR ÇAKIR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
298 Orhan GEDİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
299 Orhan GÜNGÖR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
300 Orhan YILMAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
301 ORHAN  OKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
302 Osman ALBAYRAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
303 Osman GÜNDÜZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
304 Osman HÜR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
305 Osman YEŞİLOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
306 Osman ZENGİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
307 OSMAN  KESKİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
308 Ozan ODACI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
309 Ömer Faruk TONUS GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
310 Özcan ÖZKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
311 ÖZCAN  ÇİFTÇİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
312 Özgür PARLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
313 Özgür YILDIRIM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
314 ÖZGÜR  AYTAÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
315 Özkan ÇİFTÇİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
316 Özkan YILDIRIM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
317 Öznur TUNÇ GÜVENLİK PERSONELİ RED
318 Pınar ARKIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
319 Rabia BOŞNAK-GÖRGÜLÜ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
320 RAHMİ  ŞENOL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
321 Ramazan HAVSUT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
322 Ramazan ORHAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
323 Ramazan ŞEKER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
324 RAMİS  KARAKOÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
325 Recep ÇELİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
326 Recep KARAKAYA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
327 RECEP  KAYA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
328 Regaip PIDIKÇI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
329 Remzi ÇELİK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
330 Remzi UZUNER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
331 Sadık ÖZÇİM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
332 Salih SÜRGEVUL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
333 Samet MERTOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
334 Sami AKKURT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
335 Saygın SÜRÜCÜ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
336 Saynur AKBAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
337 Sebahat BAHADIR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
338 Sebahattin TAŞTAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
339 SEFA NİGERZE GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
340 Sefer MAKİNACI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
341 Selamet UYANIK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
342 Selami ÖZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
343 Selami YALÇIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
344 Selçuk DÖNMEZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
345 SERCAN  ÇİÇEK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
346 Serdal BEKDAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
347 Serdar ALTUNTAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
348 Serdar KIRCI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
349 Serkan ÇAVDARLI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
350 Serkan ÇAKMAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
351 Serkan ÖZDEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
352 Serkan YOLCU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
353 Sertaç TUZCU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
354 Servin ÇERİBAŞI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
355 Sevilay KUŞSAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
356 Seyit Ali ÖZTÜRK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
357 Sezer GEHİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
358 Sibel BEYZADEOĞLU-ÖZKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
359 Sibel DİLMEN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
360 Sinan ACAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
361 Sinan ÇİĞDEM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
362 Sinan KURUHASAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
363 Sinan YILDIZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
364 SİNAN  DİLER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
365 Suat CAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
366 Süleyman ATLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
367 Şahin ÖZTÜRK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
368 Şahin ŞENTÜRK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
369 Şebnem HAVSUT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
370 Şemsettin KARACA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
371 ŞENER KAYA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
372 Şengül KARAMAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
373 Şenol KAVRAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
374 Şevket BİLGİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
375 Şevki MECAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
376 Şükrü GÜN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
377 Tahsin AKAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
378 TAHSİN  VURAL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
379 Talha KOVAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
380 Taner ÇAM GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
381 TANJU HÜSEYİN  TURAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
382 Taşkın ÇAKICI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
383 Taşremziye DUTLUCALI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
384 Tolga BAŞPINAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
385 TOLGA  SEHER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
386 Tolgahan EDE GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
387 Tolgay KOÇAK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
388 Tuğba BAL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
389 Tuğba GİDER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
390 TURGUT  GÜLTAŞLAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
391 Tülin MEYDAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
392 Türkan SERVİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
393 Ufuk KAHRAMAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
394 Ufuk KAVAL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
395 Uğur ASLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
396 Uğur KARAİSMAİLOĞLU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
397 Uğur KURT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
398 Uğur ÖZDEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
399 UĞUR CAN GEZGİN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
400 Ümit AYDIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
401 Ümit ERDEMLİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
402 Ümit GÜRKAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
403 ÜNAL  AKTAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
404 Vedat BURSA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
405 Vedat KUZU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
406 Veysel ÇAMLIBEL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
407 Veysi ÖZLÜK GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
408 Volkan ÇELEBİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
409 VOLKAN KARGIN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
410 Volkan MAY GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
411 YAKUP AKBAY GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
412 Yakup KILINÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
413 Yasin ASLAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
414 Yasin BELAT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
415 Yasin CELEP GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
416 Yasin KABİL GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
417 Yasin YILMAZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
418 YASİN  AKTAŞ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
419 YAVUZ KARACA GÜVENLİK PERSONELİ RED
420 Yılmaz AVŞAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
421 Yunis KILINÇ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
422 Yunus GÜNGÖR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
423 Yunus İLHAN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
424 YUNUS  TUNA GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
425 Yurdaer KARADEMİR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
426 Yusuf KARABULUT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
427 Zafer ÇİMEN GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
428 Zafer SEZER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
429 Zafer YAŞAR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
430 Zahide TOPÇU GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
431 Zeynal ÇİFTÇİ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
432 Zeynep ACAR  GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
433 Zeynep SÖĞÜT GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
434 Zeynep UĞUZ GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
435 Ziya ER GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
436 Ziya YAZICI GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
437 Murat COŞKUN GÜVENLİK PERSONELİ RED
438 Ahmet GÜRKAN KARAKAYA GÜVENLİK PERSONELİ RED
439 KASIM ÇAKIR GÜVENLİK PERSONELİ KABUL
440 HÜSEYİN ŞEN GÜVENLİK PERSONELİ RED
441 MEHTAP FİDAN GÜVENLİK PERSONELİ RED
442 MUHAMMET ÇAMLIBEL GÜVENLİK PERSONELİ RED
443 NEVİN ÇALKIN GÜVENLİK PERSONELİ RED
444 MUSTAFA ALTAY GÜVENLİK PERSONELİ ASKER
445 KAMİL GELİNÇEK GÜVENLİK PERSONELİ ASKER
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Özel Güvenlik Yasası'nın Yasalaşması Lazım Dedi
istanbul rize evden eve nakliyat