Advert

Güvenlik Sistemleri ve Radyasyon Yayan Cihazların Kullanımı

Cihazın etrafında görev yapan personel sağlık güvenliği yönünden dozimetre (alınan radyasyon miktarını gösterir) kullanmalıdır. X-Ray tünelinin etrafı radyonun dışarı çıkmasını önlemek için kurşun levhalarla giriş ve çıkışları da boşluk bırakmayacak şekilde kurşun viril perdeler konulmuştur. Ancak ne olursa olsun bir radyon kaynağı mevcut ve bagajların giriş ve çıkışlarında tünel giriş-çıkış perdelerinin açılıp kapanması esnasında dışarı çıkan radyasyon insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir

Güvenlik Sistemleri ve Radyasyon Yayan Cihazların Kullanımı

YASAL DAYANAKLAR:

26.06.2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun 7. maddesinin A,B,C,D,E,F,G bentlerinde yetki ve tanımlar belirtilmiştir:
A)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara, girmek isteyenlerin üst ve eşya armalarını yapmak için detektörler, X-ray cihazları ve buna benzer gelişmiş elektronik güvenlik sistemleri vasıtasıyla kontrolden geçirmek
B)Toplantı, konser, spor müsabakaları, sahne gösterileri, cenaze ve düğün törenleri  vb. gibi Etkinliklerde katılımcıları x-ray kapısından geçirme, kimlik kontrol ve detektör ile üst aramalarını yapmak.
C)1412 sayılı CMUK 127 Maddesine göre yakalama ve yakalama nedeni ile orantılı kanun maddesinde;
Meşhut cürüm sırasında rastlanan  ve meşhut cürümden dolayı takip olunan  şahsın firarı umulur veya hemen hüviyetini tayin mümkün olmazsa “ Tevkif Müzekkeresi”  olmaksızın dahi o şahsı herkes muvakkaten yakalayabilir cumhuriyet müde-i umumisi veya derhal amirlerine müracaat imkanları olmayan hallerde zabıta memurları tevkif müzekkeresi kesilmesini mültezim veya aynı zamanda tehirinde mazarrat umulan hususlarda  şüpheliyi muvakkaten yakalayabilir. Takibi şikayete bağlı olup, küçüklere yahut beden ve akıl hastalığı yahut maluliyet dolayısı ile kendini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen meşhut cürümlerde maznunun yakalanması şikayete bağlı değildir. İşlenmekte olan suç meşhut suçtur. Henüz işlenmemiş olan suç ile suçun işlenmesinden hemen sonra zabıta veya suçtan zarar gören şahıs yahut başkaları tarafından takip edilerek veya suçun pek az işlendiğini gösteren eşya veya izlerle yakalanan kimsenin işlediği suç da meşhut suç sayılır.
D)Görev alanlarında, haklarında tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan şahısları yakalama ve üstlerini arama yetkisine sahiptir.
E)Yangın deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girmek
F)Hava meydanı, Liman, Gar , İstasyon ve Terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sormak ve üzerlerini detektör ile arayarak eşyalarını x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme yetkisine sahiptir.
G)Kamuya açık alanlarda üst araması 25.05.2003 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan Adli ve Önleme aramaları yönetmeliği hükümlerince yapılır.Bu alanlarda Özel Güvenlik Görevlilerince yapılacak üst araması genel Kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde cisimler yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir denilmektedir
25606 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik.
1.Görev alanlarında; can ve mal güvenliğinin ve kanun düzeninin sağlanması, suç işlemenin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasaklanmış olan her türlü silah, patlayıcı maddenin tespitinin yapılabilmesi için detektör ve x-ray cihazları vasıtasıyla kanunda belirtilen ölçüler ile gerektiğinde üst araması yapabilir.
Madde 13:
Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.
Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.
Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışında, her ne ad altında olursa olsun can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetim, gözetim ve kontrol hizmeti verilemez.
 
TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ
            Halkın can ve mal emniyetinin  korunmasında; hırsızlık, kap-kaç, gasp,  suikast, adam kaçırma, bombalama, soygun, ateş açma, insan kaçırma, bombalı paketler konuları kapsamaktadır.
*Ülkenin Ekonomik, Sosyal, Siyasal, Kültürel, istikrarının korunması için oluşturulacak güvenlik sisteminde;
*Terör gruplarının amaç ve  hedeflerinde kullandıkları her türlü maddelerin, sokulmasını önlemek ve gerekli tedbirleri almak.
      *Yabancı ve şüpheli araçların    izinsiz olarak korunan alanlara girmelerini engellemek.
       *Kimlik kontrollerini  yapmak .
 
ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ
TANIMI :
Gelişen ve değişen dünyada, İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini suç ve terör odaklı faaliyetlerden koruyabilmek ve yaşamlarını güvenli hale getirebilmek amacı ile güvenilir bir yapı olan Güvenlik Sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Elektronik Sistemler: Kontrol noktalarında güvenlik görevlilerine yardımcı olan istenmeyen kişi ve cisimlerin korunan alana girmesini engelleyen sistemlerdir. Bunlar;
Elektronik Sistemler:
X-Ray cihazı
Kapı detektörü
El detektörü
Kart kontrollü geçiş sistemleri
Kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemleri
Veri ve görüntü nakil sistemleri
Yangın algılama sistemleri
Çevre Güvenlik Sistemleri
Soygun ve sabotaj alarm sistemleri
Elektronik çevre güvenlik alarm sistemleri
Fiziki sistemler:
Duvarlar ve Beton engeller
Tel örgüler
Bariyerler
Aydınlatma Sistemleri
İkaz levhaları
Taşıt kapanları
Kilit sistemleri
 
X- RAY CİHAZI
X Işının Tanımı ve Özellikleri :
X Işını 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunmuştur. En büyük özellikleri radyasyon yaratırlar, cisimlerden geçme özelliği ve fotoğraf filmleri üzerinde etkileri vardır.
Röntgenlerde hedef resim X ışını kaynağı ile fotoğraf filmi arasına konularak nesnenin röntgeninin film üzerine düşmesi sağlanır
X-Ray cihazlarında X-Ray ışınları üreten bir ışık kaynağı ve bu kaynağın karşısında ışınları algılayan detektörler mevcuttur. Işık kaynağı ve detektörler arasında konvektör üzerinden geçen nesneler yoğunluklarına göre X ışınlarını değişime uğratır ve bu değişimler detektörler tarafından algılanarak cisimlerin siluetleri monitöre yansıtılır. Bu siluetler renkli monitörlerde cisimlerin organik, inorganik durumlarına göre turuncu, mavi, yeşil renklerde, siyah-beyaz monitörlerde ise grinin farklı tonlarında ekrana yansıtılır.
*Hata Mesajları :Bu özellik görüntüdeki farklı yoğunluk bölgelerini birbirinden ayırtır.
*Durum Mesajları: Ekranın belirli bir bölgesinde beliren ve cihazın o anki durumunu kullanıcıya bildiren mesajlardır.
Bunlar;
ÆX-Ray Sistemleri
ÆÇarpmalı X-Ray (Pulse X-Ray)
ÆUçuşan Noktalı X-Ray (Flying Spot X-Ray)
ÆSabit Potansiyelli X-Ray (Constant-Potantial X-Ray)
X-Ray cihazları değişik amaçlı ve boyutlu bagaj aramaları için kullanılmaktadır. Cihazın başlıca bölümleri:
1.            Taşıyıcılar
2.            Ekran
3.            Kontrol Paneli
Taşıyıcılar: Kontrol edilecek cisimleri cihazın kontrol tüneli içinde içerisinde hareket ettirmek için kullanılır. Eşya bandın üzerinde yatay olarak ve bandın ortasına gelecek şekilde yerleştirilir.
Ekranlar : Eşyaların x-ışınını algılayan detektörler arasından geçerken ışınlar üzerindeki değişmeler detektörler tarafından algılanarak monitöre bir siluet olarak yansıtılmaktadır. Ekranlar cihazın üzerine monte edilebileceği gibi ayrı bir kontrol masasına da monte edilebilir. Renkli ve siyah beyaz olabilirler renkli ekranlarda detekte edilen maddelerin organik, inorganik ayrımı yapılabilir
 
Kontrol paneli üzerinde temel olarak aşağıdaki tuşlar mevcuttur.
Kontrol Paneli
Kontrol paneli üzerinde temel olarak aşağıdaki tuşlar mevcuttur.
vPOWER                                           : Cihazı açıp kapamaya yarar
vX-RAY ON : Cihazın X-Ray ışınlarını ürettiğini gösterir
vFWD                                               : Taşıyıcılar ileri doğru hareket ettirir
vREV                                                : Taşıyıcılar geri doğru hareket ettirir
vSTOP                                              : Taşıyıcılar durdurmak için
vZOOM                                             : Ekrandaki görüntünün istenilen bölümlerini büyütmek için kullanılır
ZOOM
Ekrandaki görüntünün istenilen bölümlerini büyütmek için kullanılır.
                                                                      
 
 
B/W REV ( BLACK-WHITE REVERSE)
SİYAH BEYAZ GÖRÜNTÜ : Yoğunluk monitöründeki görüntü üzerinde siyahlar beyaz, beyazlar siyah olur. Bu sayede görüntüdeki kablo gibi ince detay daha kolay görülebilir.
                                                        
DARKER (KOYULAŞTIRMA)
Ekranda silik olan nesneleri koyulaştırmak için kullanılır.
 
EGDE-TRACE (KENAR BELİRLEME) : Bu özellik görüntüdeki farklı yoğunluk bölgelerini birbirinden ayırtır.
 
İNORGANİK MADDE BELİRLEME (İNORGE STRIP) :Bu özellik ekrandaki inorganik maddelerin silinmesini sağlar.
 
IŞIKLANDIRMA GÖRÜNTÜYÜ AÇMA (LEİGTER)
Bu özellik sayesinde ekrandaki görüntünün karanlık kısımları kademeli olarak açılır.
NORMAL
Görüntü açma ve koyulaştırma özellikleri kullandıktan sonra monitördeki görüntü normal kontrast seviyelerine getirilir
PSEUDO (YALANCI)
Bu özellikle yoğunluk monitöründe görülen cisimler yoğunluk farklılıklarına göre üç ayrı renk tablosunda renklendirilebilir.
Bazı cihazlarda bulunan ve kullanıcının incelemekte olduğu çanta içinde şüpheli bir cisim gördüğünde söz konusu çantanın aranmasını sağlamak amacıyla sesli ve ışıklı alarm vermesini sağlayan özelliktir.
Bu özellik kullanıcıya şüpheli gördüğü eşyaları ikaz etme imkanını verir.  Kullanıcı ekranda şüpheli bir görüntü gördüğünde  bu THREAT düğmesine basar. Aynı anda alarm sesi duyulur ve şayet cihazda ikaz lambası varsa bu lamba söz konusu cisim tünelden çıkarken kısa bir süre yanar. Böylece şüpheli görülen cisimler  kullanıcı tarafından diğer görevlilere ikaz edilmiş olur
 
SAĞLIK EMNİYETİ
 
Görevli personelin dikkat etmesi gerekenler:
Cihazın etrafında görev yapan personel sağlık güvenliği yönünden dozimetre (alınan radyasyon miktarını gösterir) kullanmalıdır.
X-Ray tünelinin etrafı radyonun dışarı çıkmasını önlemek için kurşun levhalarla giriş ve çıkışları da boşluk bırakmayacak şekilde kurşun viril            perdeler konulmuştur. Ancak ne olursa olsun bir radyon kaynağı mevcut ve bagajların giriş ve çıkışlarında tünel giriş-çıkış perdelerinin açılıp kapanması esnasında dışarı çıkan radyasyon insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir.
 
X-RAY CİHAZI KULLANIMINDA UYULMASI GEREKENLER:
Ø     Cihaz çalıştırılmadan önce konvektör üzerinde insan yada evcil hayvan bulunmamalıdır.
Ø     Şayet cihaz kullanılırken tehlikeli bir cisim tespit edilmiş ise (patlayıcı, silah yada zararlı kimyasal madde) söz konusu zararlı cisimle ilgili gerekli talimatlara uyulmalıdır.
Ø     Cihaz çalışıyor ve X-Ray üretiyorken cihazın içine vücudumuzun hiçbir kısmı sokulmamalı, şayet bagaj sıkışmış ise cihaz kapatıldıktan sonra gerekli işlem yapılmalıdır.
Ø     Film dozimetrenin kullanımı için gerekli talimatlara çalışma saatine uygun olarak kullanılmalı, dozimetre herhangi bir sebeple X-Ray cihazının tüneline ve kenarına konulmamalıdır
Ø     Dozimetrenin içerisinde bir fotoprat filmi parası mevcuttur. Bu film maruz kalınan radyasyonu kaydeder. Belirli bir süre sonunda   kaydedilen radyasyon miktarı ölçümü alınır.
 
DOZİMETRE KULLANIMI
 
Ülkemizde iyon radyasyonu yayan cihazların sertifikalandırılması ve denetlenmesi TAEK ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ) tarafından yapılmaktadır. bunu ile ilgili 24/03/2000 tarih ve 23999 sayılı Radyasyon Güvenliği yönetmeliği mevcuttur. Dünya sağlık örgütünün 1930’lu yıllarda günlük doz düzeyini 200 milirem olarak kabul etmekte iken Atom Enerjisi Ajansı tarafından yıllık 2000 milirem olarak kabul edilmiştir. Ülkemiz de Radyasyon yönetmeliğine göre yıllık 5000 milirem ( ’50 mSv ) kabul edilmiştir.
Sv= sievert radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak doku veya organda soğurulmuş dozun radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış halini göstermektedir
Ayrıca radyasyon ile ilgili 657 sayılı devlet memurları kanunun 107. maddesinde düzenleme mevcuttur buna göre bu tür yerlerde çalışanlar günlük 5 saat mesai yaparak yılda 4 haftalık ek izin hakları mevcuttur.
Vücut tarafından emilen radyasyon “rem” ile ölçülür.     1 rem = 1000 milirem Vücut tarafından 1 saatte alınacak 600 rem öldürücü olabilir. Bu sebeple dozimetre kullanımına çok dikkat    edilmelidir
 
KAPI DETEKTÖRLERİ
Geçit şeklinde imal edilmiş oluşturduğu manyetik alanla, içerisinden geçen metal cisimleri tespit ederek sesli ve ışıklı bildirimde bulunan elektronik aygıtlar olup;
Kişilerin üstlerindeki metalden yapılmış ateşli silahlar ile her türlü kesici, patlayıcı aletlerin hızlı ve güvenilir bir metotla aranmasını sağlar.
 
GENEL ÖZELLİKLERİ :
İçerisinden  geçen kişinin üzerinde bulunan (tabanca, bıçak vb maddelerin kontrolü için) daha önceden belirlenmiş ve güvenlik otoritelerinin tespit edeceği metal miktarından daha fazla manyetik veya manyetik olmayan eşyayı tespit edecek ve tespit edilen metalin vücudun hangi bölgesinde olduğunu (sağ-orta-sol dikey ve yukarıdan aşağı asgari 10 yatay bölge olmak üzere) gösterir.
Cihazların hassasiyet seviyeleri ayarlanabilir. Cihazlar hatalı alarm sinyali vermeyecek şekilde imal edilmiştir. En yüksek hassasiyet seviyesinde dahi hatalı alarm vermez.
Detektörler geçiş kapıları, en alt noktasından (döşeme kotunda) en üst noktasına kadar aynı hassasiyetle dedekte etme kabiliyetindedir. Ayrıca cihazın her bir bölgesinin hassasiyeti gereğine göre kendi içinde arttırılıp azaltılabilir
Kapı detektörlerinin verimli kullanılabilmesi için kurulum yerinin iyi seçilmesi gerekir. Çünkü metal detektörler yakınındaki metal cisimlerden, büyük elektrik motorlardan gelen çevre gürültüsünden, bilgisayarlardan, flüoresan lambalardan etkilenebilirler. Harici metal etkileşiminden sakınmak için        yaklaşık 1metrelik mesafede büyük metal cisimler, yürüyen merdiven, döner kapı, kablosuz telefon, monitör, güçlü elektrik motorları, güç kabloları vb. bulunmamalıdır.
Metal kapı detektörlerinin kullanılmasında kullanılan yerin güvenlik senaryosuna göre hassasiyet ve alarm seviye ayarlarının iyi seçilmesi, günlük olarak testlerinin ve belirli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması önemlidir.
Cihazın kullanıldığı yere göre uygun güvenlik seviyesi belirlenmelidir. İstenilen hassasiyet seviyesini ayarlamak ve her zaman aynı ayarı tutturmak için aynı cisimler kullanılmalıdır. Cihazın yeri değiştiğinde ve günlük olarak ayarları mutlaka yapılmalıdır.
Cihazın temel hassasiyet ayarları ve programlamada son karar son kullanıcınındır. Bu güvenlik uygulamasına bağlı olarak belirlenmelidir. Yüksek hassasiyet ayarı yapıldığı zaman daha küçük cisimler, daha düşük hassasiyet ayarı yapıldığında daha                                                          büyük metal cisimler algılanır. Hassasiyet yasaklanmış cisimleri algılayacak şekilde (güvenlik ihtiyacına bağlı olarak) yeterince yüksek seviyeye ayarlanmalıdır.
 
EL DETEKTÖRÜ
Kullanım amacı;
insanlar veya eşyalar üzerindeki metalleri saptamak için tasarlanmış bir cihazdır. Bu cihaz şahıslar üzerindeki silah, fünye veya diğer metal cisimleri ya da bavul, paket, zarflar içindeki veya kumaş üzerindeki küçük metal cisimleri saptamak için kullanılabilir. Daire şeklindeki el tipi metal detektörlerinden farklı olarak, cihazın hisseden yüzeyinin özel tasarlanmış şekli sayesinde kullanım kolaylığı sağlanır.
Teknik Özellikler:
ØAğırlığı pil dahil en fazla 500 gr’dır.
ØEl detektörlerinin boyu max. 35 cm’dir.
ØEn az 3 hassasiyet ayarı vardır.
ØHem ışıklı hem sesli, istenildiğinde de sadece ışıklı alarm verebilme özelliğine sahiptir.
ØŞarjlı olanlarının pili cihazdan çıkartılmadan şarj edilebilir.
ØÇalışma esnasında yaydığı elektromanyetik alan ile; kalp pilleri, kredi kartları ve manyetik disketleri etkilemez
ØDetektör üzerindeki ışıklı gösterge pilin seviyesini göstermektedir.Pilin bitmekte olduğunu kullanıcı personele sesli ve ışıklı olarak ikaz eder.
 
Cihaz  Ayarı ve Test edilmesi: El detektörlerin hassasiyet ayarı güvenlik durumuna göre ayarlanmalıdır hassasiyet yüksek tutulduğunda en küçük metal cisimler dahi tespit edilebilir detektörün çok hassa olması istenmiyorsa  yalnızca tabanca ebadındaki büyük cisimler tespit edilmek isteniyorsa hassasiyet ayarı düşük seviyede tutulmalıdır.
Cihazın Kullanımı: Cihaz acık durumda iken aranacak kişinin üzerinden yaklaşık 5 cm mesafeden gezdirilerek arama yapılmalıdır
lArama sırasında detektör tüm vücudu tarayarak şekilde gezdirilmelidir
lCihaz arama esnasında hareket halinde olmalıdır.
lCihaz bir metal tespit ettiğinde sesli ve ışıklı ikaz verir. Büyük cisimlerde bu ses ve ışıklı sinyal daha uzun süreli olurEl detektörleri kullanılırken detektör bataryasının şarjlı olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Batarya zayıfladığında cihaz ikaz verir. Şarj sırasında açma kapama anahtarı kapalı konumda olmalıdır.
 
BİOMETRİK SİSTEMLER
İris Tanıma Sistemleri:  İnsan vücudunda doğumun 16. ayından itibaren ölene kadar değişmeden kalan tek unsur olan irisin kullanıcıyı rahatsız etmeden büyük hassasiyet ile ölçülebilmesi iris biyometrisini, güvenilirlik açısından diğerlerinden ayrı bir konuma getirmektedir. Her iris eşsizdir. Herhangi iki kişide aynı iris kodunun olma olasılığı 1/1078dir. Tek yumurta ikizlerinin DNA yapıları aynı olmakla birlikte iris kodları farklıdır. İris genetik oluşumlardan en az derecede etkilenir. Ayrıca parmak izinde algoritmasına bağlı olarak 30 adet civarında olan ayırıcı özellik adedi, iriste 266’dır ve göz rengi bunlardan biri değildir.
El Geometrisi Tanıma Sistemleri:  Elin bir kısmının veya tamamının taranmasını içeren bu yöntemde, kullanıcıların tarama işlemine geçmeden biyometrik özelliklerinin kayıtlı olduğu önceden hazırlanmış kartı sisteme sunmaları veya kendilerine ait bir kullanıcı kodunu bir tuş takımı yardımı ile girmeleri gerekmektedir. Kişinin kayıtlı biyometrik özellikleri tarama sonuçlarıyla karşılaştırılarak kişinin yetkili olup olmadığı belirlenir. El geometrisi sistemleri, halen girişleri kontrol etmede ve verileri onaylamada birçok hava alanında, ofislerde, fabrikalarda, okullarda, hastanelerde, nükleer güç merkezlerinde ve yüksek güvenlikli hükümet binalarında kullanılmaktadır.
Yüz Tanıma Sistemleri: Biyometrinin diğer bir çeşidi de yüz tanımasıdır. İnsan yüzünün belirleyici özelliklerini kullanarak kişileri birbirinden ayrılabilmektedir.
          Bu sistem, hava alanlarında teröristleri veya kaçakları belirlemek, stadyumlarda holiganları ve kumarhanelerde hile yapanları tanımak için başvurulan bir yöntemdir. Yüz tanıma Sistemi, Meksika’da hileli oyların önüne geçmek için kullanılırken, Amerika’da da sürücü lisansı ve yoksulluk yardımlarına yapılan birden çok başvuruların önüne geçebilmek için yararlanılıyor. Bu sistemle en kalabalık ortamda bile saniyede 16 kişinin yüzü yakalanarak veri tabanındaki “arananlar” listesiyle karşılaştırılır ve eşleşebilecek görüntüler de benzerlik oranına göre sıraya dizilerek ekrana getirilir
Kart Kontrollü Geçiş Sistemleri:       Geçiş kontrol sistemleri aynı zamanda personel devam takip ile puantaj hesaplarında da kullanılabilmektedir. Kapsamlı ve çok kullanıcılı bir Geçiş Kontrol Sistemi genel olarak aşağıdaki birimlerden oluşur:
1.                Sunucu istasyonları
2.                Güvenlik yönetim ve raporlama yazılımları
3.                Okuyucu kontrol üniteleri
4.                Yaklaşım tipi kart okuyucuları ve yaklaşım tipi kartlar
5.                Kilitleme donanımları
6.                Çıkış tespit dedektörleri
7.                Kapı durumu sensörleri
Turnikeler: Bina girişlerinde, ziyaretçi ve personel geçişlerini düzenli yapabilmek ve onlara sınırlama koyabilmek için kullanılan engelleyicilerdir. Aşağıdaki turnike çeşitleri bunlara örnek olarak gösterilebilir;Yarım boy ve tam boy turnikeler, Detektörlü kapan turnikeler; Bir defada sadece bir kişinin geçmesinin gerektiği yerlerde, güvenlik ihtiyacının daha yüksek olduğu bölgelerde, personel tarafından sürekli gözetim altında bulundurulamayan bölgelerde kullanılırlar. Turnikenin içindeki metal dedektör, geçiş yapan kişinin üzerinde şüpheli bir cisim algıladığında durur, sesli uyarı yapar ve kapı ters yöne dönerek geçişe izin verme,
               Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleri ile, sadece otorize kişilere hızlı ve pratik, renkli kart basıcılarla çok kısa sürede resimli kartlar hazırlanmakta, girişlere yerleştirilen kart okuyucular sayesinde kartsız girişe izin verilmemektedir.
 
Kart tipleri;
Manyetik şerit kart - Klipkart (Smartcard) -          Pasif yaklaşım kartları, - Yarı aktif yaklaşım kartları, - Aktif yaklaşım kartları.
Turnike ve bari yerlerin özelliği kişilerin isteğine bağlı olarak açılıp kapanabilmesidir. Korunan alanın ana girişlerinde içeriye giriş ve çıkışlarına açılan kapının olduğu yere konan elektronik fiziki engellerdir. Uzaktan kumandalı ve kartlı tipler olmak üzere bir çok özelliğe sahip türleri bulunmaktadır.
CCTV Sisteminin Tanımı: Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri (CCTV - Closed Circuit TV) güvenlik uygulamaları için gereken izleme sistemlerini içerir. Bu sistemler sayesinde merkezi bir noktadan aynı anda birbirinden uzak dahi olsalar birden çok yerin gözlemlenebilmesi sağlanabilmektedir.
Bu Sistemde amaçİstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek için;
-Olay anını takip edebilmek ve kayıtlamak, 
-Olay sonrası kayıttan inceleme yapabilmek ve bu şekilde kapsamlı bir denetim hizmeti  sunabilmek.  
-İzleme ve sürekli kayıt imkanıyla, giriş çıkışlar, çevre sınırları, sınırların dışında kalan alanlar, garajlar, bina girişleri, iç mekanlar ve diğer kritik alan veya sınırlar sürekli kontrol edilebilir.
 
VERİ GÖRÜNTÜ  NAKİL SİSTEMLERİ
Ekran Menusu:
*Her bir monitör, ekranında Tarih/Saat, Kamera Numarası bulunur.
*Kamera ismi de ekranda gözükebilir.
*Kameranın yöneldiği alan ismi kameranın nereye baktığını göstermesi açısından faydalı olur.
*Monitör numarası da ekranda gözükmelidir
CCTV  sistemlerinin Özellikleri:
*Sistem üzerinde bulunan istenilen video çıkışları çeşitli kameralardan aldığı görüntüleri değişik monitörlerde izleme imkanı sunar. Bu turların içeriği herhangi bir sabit kamera görüntüsü, herhangi bir dome’un çizdiği rota veya hedef görüntü (preset) olur.
*Zamanlayıcı aracılığıyla, bir tur’un otomatik olarak başlaması, bir dome kameranın hedefe yönelmesi ve alarm kontaklarının aktif ya da pasif durumuna geçmesi haftanın herhangi bir gününde bir saatte başlaması saat bazında programlanabilir.
*Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri (CCTV - Closed Circuit TV) güvenlik uygulamaları için gereken izleme sistemlerini içerir. Bu sistemler sayesinde merkezi bir noktadan aynı anda birbirinden uzak dahi olsalar birden çok yerin gözlemlenebilmesi sağlanabilmektedir.
*Programlanabilir kameralar kullanıldığında operatör tarafından yönlendirilerek detaya girilebilir.
*Kameranın her hareketi kaydedilebilir ve Arşiv süresi istenildiği kadar uzatılabilir.
*Dijital olarak yapılan görüntü kayıtları Data kasetlerinde saklanabilir.
Lens Çerçeveleri: Lens genellikle C-çerçeve yada CS-çerçeve ile satılırlar ve kameranın çerçeve gereklerine uymak zorundadır. İki çerçeve arasındaki fark mercekle kamera görüntüleyicisi arasındaki mesafedir. C-çerçevenin görüntüleyiciye uzaklığı 17.5mm iken Cs-çerçevenin görüntüleyiciye uzaklığı12.5 mm dir. Malzeme satın alımı sırasında aşağıdaki açıklamaları dikkate alınız.
vC çerçeve, sadece 5 mm lik bir ara parça tıklatarak CS –çerçeveli kamerada kullanılabilir.
vCS-çerçeve, C-çerçeveli kamerada kullanılmaz.
VERİ GÖRÜNTÜ NAKİL SİSTEMLERİ
*Telefon hatları üzerinden nakil,
*Fiberoptik  kablolar üzerinden nakil
*Mikrodalga ya da infrared ile nakil
*Koaksiyal kablo üzerinden nakil
*Enfraruj lazer üzerinden nakil
*Radyo frekans ile nakil
Telefon Hatları :Telefon hattı Standart bükümlü iki kablodan oluşur ve görüntüyü amplifikatöre gerek kalmadan ( yükseltilmeden) 1 km. kadar taşıyabilir. Bu hat kamerada buluna vericiyi monitördeki alıcıya bağlar özel verici ve alıcı aygıtları ile standart telefon hatlarını video sinyali taşımasında kullanılması olasıdır.
Fiber Optik : Fiber Optik teknolojisi elektronik video sinyallerini plus yada lazer ışını şekline dönüştürmekte ve cam bir çubuğun (fiber optik kablo ) bir tarafına vermektedir. Kablonun diğer ucunda bulunan bir alıcı plus yada lazer ışınlarını tekrar  monitörde izlenebilecek elektronik sinyallere dönüştürmektedir. Bu yöntemle taşıma sırasında her türlü parazit engellenmiş ve bu ile yüksek voltlaş etkileri ortadan kaldırılmıştır. Fiber optik kabloların çok geniş bir sinyal kapasitesi ( bant genişliği) vardır ve kopan kabloda kıvılcım çıkma olasılığı yoktur. Böylece yangın tehlikesini en yüksel olduğu ortamlarda bile güvenle kullanılabilir. Fiber optik teknolojisi uzun mesafelerdeki yoğun taşıma işlemlerinde maliyetleri düşürmektedir.
Mikrodalga: Eğer olanak bulunursa, mikrodalga siyah beyaz ve renkli video sinyallerini taşınması için çok etkili ve düşük maliyetle bir yöntemdir. Mikrodalga video ve bilgi sinyallerinin yüksek frekanslı radyo sinyallerine dönüştürerek, bir noktadan diğerine herhangi bir kablo kullanmaksızın havadan taşır. Alıcı gelen dalgaları tekrar video ve bilgi sinyallerine dönüştürerek monitörde izlenmesini sağlar. Bir görüş doğrultusu üzerinde kaliteli taşıma yapılabilir mikrodalga teknolojisi, video sinyallerini geniş bir bantta taşıyabilmesine  karşı, çevresel ortamdan etkilenebileler kamera ile monitör arasında kablo tesis edilmesini olanak dışı yada çok yüksek maliyeti olduğu durumlarda baş vurulacak bir yöntemdir. Mikrodalga yöntemi FCC tarafından uygulanmaktadır ve lisans alınması gerekir.
Koaksiyal Kablo :Kamera ve Monitör arasında sürekli fiziki temas ( kısa Devre ) sağlayan bir taşıyıcıdır. Kablo yakınındaki elektronik aygıtların ve elektrik  tellerinin karışımını engellemek için izole edilmiştir. Gerek geleneksel CCTV sistemlerinde ve gerekse günümüzde kullanılan bir çok aplikasyonda kısa mesafeler arasında video sinyali taşınması için bu yöntem en popüler ve maliyeti en düşük olanıdır.
ENFRARUJ: Enfarauj lazer teknolojisi uygulama olarak mikrodalga teknolojisinin aynısıdır ancak bant genişliği daha düşüktür. Enfarauj lazer ışını video sinyalini çok uzak mesafelere taşıyamaz. Verici görüş doğrultusu hedefine sağlam olarak monte edilmelidir. Mikrodalga teknolojisinde olduğu gibi çevresel ortamdan etkilenirler, ancak kullanılması için lisans alınmasına gerek yoktur.
Radyo Frekans: Radyo frekansı teknolojisi kısa mesafedeki görüş doğrultusunda güvenilir bir yöntemdir. Kablolu yöntemlerin olanlıksız, yada maliyetinin çok yüksek olduğu durumlarda kullanılması giderek artmaktadır. Hatta büyük binaların içinde bile kullanılarak kablo maliyetlerini büyük ölçüde düşürmüştür çevresel ortamda bölgedeki diğer radyo frekanslarından etkilenirler. Bant genişliği monitör tarafından alınan video görüntülerini kalitesini etkileyecektir.  Dar bantlarla taşınan görüntüler bütün karelerin taşınmaması nedeni ile monitörde çok net olarak görüntülenemeyecektir. Hangi video taşıma yöntemi kullanılırsa kullanılsın amaç sinyallerin bozulmadan taşınması ve parazitin önlenmesi olmalıdır.
 
YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ
Tanım                                                :
Yangın tehlikesini, sahada bulunan detektörler vasıtasıyla algılayan elektronik ihbar ve alarm sistemleridir.
Bu sistemlerde amaç yangını olabildiğince süratli bir şekilde adresli olarak algılayabilmektir.
İlave olarak yangın algılama sistemi, söndürme sistemleri ile de desteklenebilmektedir
Sistemde kullanılan bazı önemli birimler şunlardır:
Yangın kontrol panelleri
Merkezi kontrol ve yazılım sistemleri
Duman Dedektörleri
İyonizasyon tipi duman detektörleri: 
Yanma sırasında ortaya çıkan görünmeyen parçacıkları havanın iletkenliğini ölçmek sureti ile  tespit ederek alarm veren sistemlerdir.
Fotoelektrik tipi duman detektörleri: 
Yanma sırasında ortaya çıkan gözle görülebilen parçacıkların belli bir yoğunluğa ulaşması sonucu alarm veren sistemlerdir.
 HCL (Hidrojen klorür) detektörleri:
Kabloların ana malzemesi olan PVC nin ısınması sonucu ayrışması ile ortaya çıkan HCL’yi tespit ederek, erken uyarı veren yangın detektörleridir.
1.                             Gaz detektörleri (Karbon monoksit, LPG, LNG       vb.)
Söndürme Sistemleri
1.SprinklerTavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndüren otomatik düzenlerdir.
2. Gazlı söndürme sistemleri: Kullanım yerine göre, Karbon dioksit, Halon 1301 veya Inergen (nitrojen,   argon ve karbon dioksit kompozisyonu) maddeleri kullanılarak yapılan yangın söndürme sistemleridir.
3.Tahliye Sistemleri:ehlike anında tesis içinde bulunanların tahliyesini sağlayan sesli uyarı sistemleridir.
 
ELEKTRONİK ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Tanım
Güvenliği yapılacak arazi ve tesisin  çevre korumasında kullanılacak sistemlere Çevre Güvenlik Sistemleri adı verilir.
Güvenlik çemberi altına alınacak arazi ve tesisin çevre korumasında kullanılacak sistemler:
1. İzinsiz girişi algılama yeteneğine sahip özel kablo döşeli tel örgüler, dikenli bıçaklı teller,  
2.             Fiber optik ağlar,  
3.             Jeofon ve basınç farkı teknolojilerini kullanan toprak altı elektronik algılama sistemleri, 
4.              Infrared Bariyerler,  
5.             Mikrodalga Bariyerler,
6.             Tek yönlü Doppler yöntemli radarlar, 
7.              Video hareket detektörleri,  
8.             Hareket sensörleri
Çevre koruma sistemleridir.
1.     Fiziksel Çevre Güvenlik Sistemleri (tel örgü, bıçaklı teller)
2.     Fens Üzeri Sensör Kablo Algılama Sistemleri
3.     Fiber Optik Ağ Algılama Sistemleri
4.     Infrared Bariyer Sistemleri
5.     Mikrodalga Bariyer Sistemleri
6.     Toprak Altı Algılama Sistemleri
7.     Elektrik Alan Algılama Sistemleri
8.     Manyetik Alan Algılama Sistemleri
9.     Fens Üzeri Elektrik Engeller
10.  Video Hareket Algılama Sistemleri
11.  Vibrasyon Algılama Koruma Sistemleri
12.  Portatif Çevre Güvenlik Sistemleri
SOYGUN VE SABOTAJA ALARM SİSTEMLER
Tanım: Bu sistemler, güvenlik önlemi alınan tesislere izinsiz olarak veya başka amaçlarla girmeye çalışan kişileri engellemek için kurulan sistemlerdir. Soygun ve sabotaj anıda durumu algılayarak haber alma merkezlerine ve polise haber verebilen sistemlerdir. Bu sistemde kullanılan temel elamanlar:
1.                             Cam Kırılma Detektörleri:  Cam kırılma sesinin frekansını algılayıp sinyal veren sistemlerdir
2.                             Para tuzakları
3.                             PIR detektörleri: ısı emen objelerin hareketine duyarlı olan alarm sistemleridir
4.                             Robot kameralar
5.                             Darbe detektörleri
6.                             Flajörlü sirenler
7.                             Otomatik telefon arayıcıları
8.                             Video kayıt cihazları
9.                             Manyetik kontaklar
KAYNAK:GÜVENLİK KARİYER BLOG
xray cihazları-guvenlik sistemleri-kullanımı-ozel güvenlik haber
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Güvenlik nur     0000-00-00 Ben 9 sene bir kurumda açalım tim. Bu süre zarfında da sürekli xray cihazıyla calistim.beni ne 5 saat çalıştırılan nede 4 hafta fazla tatil verdiler.tazminat davası açıldı kanunen fazla çalışma olarak bunu gösterme hakkına sahipmiyim
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.
(GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU,Özel Güvenlik Görevlilerinin'' Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası'nı''Kutladı.
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
Türk-İş Bastırıyor,85 bin KİT Çalışanı İçin Kadro Hazırlığı
istanbul rize evden eve nakliyat